Vernieuwing Stadspark

Het Stadspark en omgeving moet een plek worden voor alle inwoners van Veenendaal. Of u nu wilt wandelen, sporten, spelen of vissen. We willen het gebied ook meer samenhang laten krijgen, zodat het straks echt één groot park is waar mensen graag naartoe gaan.

In 2020 mochten alle inwoners ideeën aandragen voor het park. We zijn ontzettend blij dat dit massaal is gedaan. Aan de hand van al deze suggesties is een landschapsarchitect gaan schetsen. Samen met een groep inwoners en betrokkenen (de klankbordgroep) zijn we vervolgens uitgekomen op één grove schets die ongeveer laat zien wat er mogelijk en gewenst is in het gebied. Dit referentiemodel is ook aan alle inwoners getoond. Hier kregen we vooral veel enthousiaste reacties op terug.

Over een paar jaar gaat de schop pas in de grond

We verwachten vijf miljoen euro nodig te hebben voor de herinrichting van het park. In november 2022 vragen we de raad om dit bedrag in de begroting van 2023-2026 een plek te geven. Als de raad hiermee akkoord gaat, kunnen we starten met het maken van een ontwerp voor het Stadspark. Dit doen we samen met belanghebbenden en inwoners van Veenendaal. Daarna kunnen we echt aan de slag met het aanpakken van het Stadspark.

Belangrijkste punten binnen de visie

De visie voor het Stadspark vormt de basis voor het te maken ontwerp voor de nieuwe inrichting van het Stadspark. Bij het maken van dit ontwerp kijken we hoe de punten uit dit document een plek kunnen krijgen. Wens is om dit ontwerp samen met inwoners en betrokkenen vorm te geven.

Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn: 

Het referentiemodel bestaat uit een algemene wensen- en eisenlijst, opgehaald bij inwoners en betrokkenen. In het uiteindelijke ontwerp kijken we of deze wensen en eisen een plek kunnen krijgen in het park en op welke manier.

De Surfvijver heeft nu vaak last van blauwalg. Door de waterkwaliteit te verbeteren, kan de Surfvijver meer gebruikt worden voor sport en spel, zoals de Triatlon.

De Groeneveldselaan vormt een harde scheiding tussen het park, de sportvelden en de Surfvijver. Wens is deze weg anders in te richten, zodat de samenhang in het park verbetert. Maar de inrichting moet ook passen bij de functie van de weg als belangrijke fietsverbinding

Horeca in het park kan een toegevoegde waarde hebben. Het kan bezoekers bijvoorbeeld toiletten bieden, de sociale veiligheid verbeteren vanwege de aanloop van mensen en het kan de beleving van het park verbeteren. We moeten verder onderzoeken of horeca een optie is in het park, op welke plek en op welke manier. 

Wens is om grote evenementen zoals Fuze en Bouwdorp in de toekomst op het evenemententerrein plaats te laten vinden. Het terrein moet dan wel passend gemaakt worden voor deze evenementen. Bij het maken van het definitieve ontwerp kijken we of dit kan en hoe.

Met name in de avond vinden bezoekers het park onveilig. In het definitieve ontwerp moet daarom aandacht zijn voor meer doorkijkjes, slimme verlichting en mogelijk camera’s. 

Documenten

Hieronder de grove schets (referentiemodel) en een toelichting hierop van de landschapsarchitect.