Schoolwoningen aan Mispel 11

Verkoop locatie Mispel 11 Rhenen

In 2009 zijn aan de Mispel zes schoolwoningen gebouwd voor onderwijshuisvesting in Petenbos-Oost. Nu de onderwijsfunctie op deze locatie niet meer nodig is, heeft het college van burgemeester en wethouders van Veenendaal op 1 december 2020 besloten om de schoolwoningen te verkopen om de woonfunctie terug te krijgen op deze locatie. We werken hierin nauw samen met de gemeente Rhenen, omdat de schoolwoningen op Rhenens grondgebied liggen. Rhenen gaat dan ook over de wijziging naar een woonfunctie.

De schoolwoningen worden in zijn totaliteit als één pand te koop aangeboden aan gegadigden die op deze plek een woonfunctie willen realiseren. Tot maandag 15 februari kunnen er schriftelijk vragen gesteld worden over het pand. De sluiting van de biedingstermijn is op 1 maart 2021. 

Verkoopbrochure aanvragen en downloaden

Wilt u de verkoopbrochure ontvangen? Stuur een bericht met uw gegevens. Vermeld daarin uw voor- en achternaam, bedrijfsnaam, emailadres en telefoonnummer. Wij sturen u de brochure dan per mail toe.

Vraag per mail verkoopbrochure aan

Kijkdagen

Interesse in de koop van het perceel? Op de volgende dagen zijn kijkmomenten (onder voorbehoud van eventuele coronamaatregelen):

1e kijkmoment: woensdag 3 februari 2021 van 10.00 tot 11.30 uur
2e kijkmoment: woensdag 10 februari 2021 van 10.00 tot 11.30 uur
3e kijkmoment: vrijdag 12 februari 2021 van 10.00 tot 11.30 uur

U kunt zich aanmelden voor de kijkmomenten door minimaal 24 uur voor het kijkmoment een e-mail te sturen aan de heer Erik Dekker, erik.dekker@veenendaal.nl. Geef in uw e-mail aan namens welke organisatie u komt kijken en met hoeveel personen u komt.

Coronamaatregelen

De gemeente hanteert vanwege corona de volgende veiligheidseisen van de Rijksoverheid bij de kijkmomenten: draag een mondkapje, houdt minimaal 1,5 meter afstand van elkaar, kom alleen en alleen als u geen klachten heeft. 

Proces na 1 maart

Na 1 maart beoordelen we de voorstellen van geïnteresseerden. Vervolgens neemt het college een besluit of en zo ja aan wie de verkoop gegund wordt. Dit vindt naar verwachting in mei 2021 plaats. Het eigendom van de schoolwoningen dragen we naar verwachting in juli 2021 over aan de koper. De koper gaat vervolgens zijn plannen uitwerken en communiceert hierover met de buurt.

Naar het overzicht