Nieuwe huizen in De Veenderij

Veenendaal-oost

Met de plannen voor Veenendaal-oost heeft Veenendaal de groei voor de toekomst een plek gegeven. Als eerste is Buurtstede gepland en gebouwd. Deze wijk is uitgegroeid tot een verrassende woonwijk met woningen en de nodige voorzieningen. Verschillende deelgebieden, buurten en architectuurstijlen geven een levendig beeld. Het is een gewilde woonwijk, zeker voor gezinnen met kinderen.

Naar website Veenendaal-oost

Het Ontmoetingshuis met scholen, kinderopvang, kerk, een sporthal en horeca is het middelpunt van deze wijk. Het Kloppend Hart Huis er tegenover herbergt een keur aan zorgvoorzieningen en een buurtsuper. Voorjaar 2019 worden deze voorzieningen verder uitgebreid met een volwaardige supermarkt. Met de fiets richting het westen ben je zo in het centrum van Veenendaal. Richting oost loop en fiets je de natuur in. De Groene Grens is integraal onderdeel van de ontwikkelingen. En blijvend groen, blijvend prachtig.

Wijken

Buurtstede

De eerste wijk van Veenendaal-oost. De eerste bewoners wonen hier sinds 2010. Inmiddels is Buurtstede uitgegroeid tot een volwaardige woonwijk met verschillende voorzieningen en faciliteiten zoals onder andere kinderopvang, onderwijsaanbod, kerk en zorg- en welzijnsaanbod.

Veenderij

In Veenderij, het zuidelijk wijkdeel van Veenendaal-oost komen verschillende typen woningen op verschillende wooneilanden: appartementen, rijwoningen, twee-onder-een-kap en vrijstaande woningen. Op ieder eiland zal een eigen herkenbare eilandsfeer ontstaan, sommige straten verwijzen naar de sferen van omliggende dorpen, andere zijn weer anders van opzet. Hierdoor ontstaan als vanzelf kleine, gezellige buurtjes.

Alle kavels op Eiland F zijn inmiddels verkocht.

Groenpoort

De voltooiing van Veenendaal-oost, de fase nĂ¡ Veenderij. Dit wijkdeel zal een meer landelijk karakter krijgen.

Inrichting centrale plein Brink

De definitieve inrichting van de Brink, het centrale plein in Veenendaal-oost tussen het Ontmoetingshuis en het Kloppend Hart Huis, komt in zicht. De hoofdfuncties en de opzet van het plein zijn in een eerder stadium bepaald. In aansluiting op de plannen voor het winkelcentrum en de andere functies rond het plein is in de afgelopen periode het ontwerp voor het plein verder uitgewerkt. In maart 2018 is dit Voorlopig Ontwerp Inrichtingsplan voor de Brink getoond en toegelicht tijdens een inloopavond. Aansluitend is het Definitieve Ontwerp opgesteld.

De werkzaamheden aan de Brink zijn inmiddels gestart, evenals de voorbereiding voor de bouw van het winkelcentrum.

Naar het overzicht