Nieuwe huizen in De Veenderij

Veenendaal-oost

Met de plannen voor Veenendaal-oost heeft Veenendaal de groei voor de toekomst een plek gegeven. Als eerste werd Buurtstede gepland en gebouwd. Deze wijk is uitgegroeid tot een verrassende woonwijk met woningen en de nodige voorzieningen. Verschillende deelgebieden, buurten en architectuurstijlen geven een levendig beeld. Het is een gewilde woonwijk, zeker voor gezinnen met kinderen.

Naar website Veenendaal-oost

Het Ontmoetingshuis met scholen, kinderopvang, kerk, een sporthal en horeca is het middelpunt van deze wijk. Het Kloppend Hart Huis er tegenover herbergt een keur aan zorgvoorzieningen en een apotheek. In het voorjaar van 2019 werden deze voorzieningen verder uitgebreid met een volwaardige supermarkt. Begin 2020 opent een tweede supermarkt en een aantal kleine winkels. Met de fiets richting het westen ben je zo in het centrum van Veenendaal. Richting oost loop en fiets je de natuur in. De Groene Grens is integraal onderdeel van de ontwikkelingen. En blijvend groen, blijvend prachtig.

Wijken

Buurtstede

De eerste wijk van Veenendaal-oost. De eerste bewoners wonen hier sinds 2010. Inmiddels is Buurtstede uitgegroeid tot een volwaardige woonwijk met verschillende voorzieningen en faciliteiten zoals onder andere kinderopvang, onderwijsaanbod, kerk en zorg- en welzijnsaanbod.

Veenderij

In Veenderij, het zuidelijk wijkdeel van Veenendaal-oost komen verschillende typen woningen op verschillende wooneilanden: appartementen, rijwoningen, twee-onder-een-kap en vrijstaande woningen. Ieder eiland krijgt een eigen herkenbare eilandsfeer, sommige straten verwijzen naar de sferen van omliggende dorpen, andere zijn weer anders van opzet. Hierdoor ontstaan als vanzelf kleine, gezellige buurtjes.

De eerste drie wooneilanden zijn gebouwd en grotendeels bewoond. De volgende worden bouwrijp gemaakt en diverse projecten zijn in verkoop.

Groenpoort

De voltooiing van Veenendaal-oost, de fase nĂ¡ Veenderij. Dit wijkdeel komt aan de noordzijde van de wijk te liggen.

Inrichting centrale plein de Brink 

De definitieve inrichting van de Brink, het centrale plein in Veenendaal-oost tussen het Ontmoetingshuis en het Kloppend Hart Huis is afgerond. De hoofdfuncties en de opzet van het plein zijn in een eerder stadium bepaald. Het winkelcentrum is in 2020 geopend.

Inrichting centrale plein Brink

De definitieve inrichting van de Brink, het centrale plein in Veenendaal-oost tussen het Ontmoetingshuis en het Kloppend Hart Huis is afgerond. De hoofdfuncties en de opzet van het plein zijn in een eerder stadium bepaald. In aansluiting op de plannen voor het winkelcentrum en de andere functies rond het plein is in de afgelopen periode het ontwerp voor het plein verder uitgewerkt.

Naar het overzicht