Huizen op eiland Veenendaal-oost

Veenendaal-oost

Met de plannen voor Veenendaal-oost heeft Veenendaal de groei voor de toekomst een plek gegeven. Deze wijk is uitgegroeid tot een verrassende woonwijk met woningen en de nodige voorzieningen. Verschillende deelgebieden, buurten en architectuurstijlen geven een levendig beeld. Het is een gewilde woonwijk, zeker voor gezinnen met kinderen.

Naar website Veenendaal-oost

Voorzieningen

Het Ontmoetingshuis met scholen, kinderopvang, kerk, een sporthal en horeca is het middelpunt van deze wijk. Het Kloppend Hart Huis ertegenover herbergt een keur aan zorgvoorzieningen en een apotheek. De Brink, het centrale plein in de wijk waar deze voorzieningen liggen, is uitgebreid met een compleet winkelcentrum met twee supermarkten en aanvullende winkels. Alle voorzieningen zijn goed bereikbaar, voor de deur kan worden geparkeerd op de grote parkeerplaats.

Centrum en natuur dichtbij

Met de fiets richting het westen ben je zo in het centrum van Veenendaal. Richting oost loop en fiets je de natuur in. De Groene Grens is integraal onderdeel van de ontwikkelingen. En blijvend groen, blijvend prachtig.

Wijken

Buurtstede

De eerste wijk van Veenendaal-oost. De eerste bewoners wonen hier sinds 2010. Inmiddels is Buurtstede uitgegroeid tot een volwaardige woonwijk met verschillende voorzieningen en faciliteiten zoals onder andere kinderopvang, onderwijsaanbod, kerk en zorg- en welzijnsaanbod.

Veenderij

In Veenderij, het zuidelijk wijkdeel van Veenendaal-oost, wordt gewoond op wooneilanden. Per eiland vind je een divers aanbod aan appartementen, rijwoningen, twee-onder-een-kap, vrijstaande woningen en vrije kavels.

Ieder eiland met een eigen herkenbare eilandsfeer, waar sommige straten verwijzen naar de sferen van omliggende dorpen en andere weer anders van opzet zijn. Hierdoor ontstaan als vanzelf kleine, gezellige buurtjes. Op een enkel project na is Veenderij zo goed als afgerond.

De voltooiing van Veenendaal-oost, de fase nĂ¡ Veenderij. Dit wijkdeel ligt aan de noordzijde van de wijk, tussen de Spitsbergenweg en de Buurtlaan Oost.

Groenpoort

Groenpoort krijgt weer een andere opzet dan Buurtstede en Veenderij. Hier vind je straks een centrale singel en twee brede, groene gebieden, die zowel voor natuur en waterhuishouding als ontspanning dienen. Zes buurtjes met elk een eigen groene speel-/ontmoetingsplek en overal straten met licht gebogen lijnen. Dit alles geeft een ontspannen sfeer aan Groenpoort.

De verwachting is dat in de loop van 2022 gestart wordt met het gefaseerd bouwrijp maken van het gebied en dat aansluitend de eerste projecten in verkoop worden gebracht. In Groenpoort worden circa 970 woningen ontwikkeld.

In het i-centrum aan de Van Essenlaan 1 staat een grote maquette van de wijk. Hier vind je ook informatie over Veenendaal-oost en het woningaanbod.

Inrichting centrale plein Brink

De definitieve inrichting van de Brink, het centrale plein in Veenendaal-oost tussen het Ontmoetingshuis en het Kloppend Hart Huis is afgerond. De hoofdfuncties en de opzet van het plein zijn in een eerder stadium bepaald. Het winkelcentrum is in 2020 geopend.