Transformatie Nieuweweg 220-226

De Nieuweweg 220-226 wordt getransformeerd van bedrijfslocatie naar woonlocatie. Hiervoor zijn op 20 september 2021 de ruimtelijke- en programmatische kaders vastgesteld.

De herontwikkeling wordt uitgevoerd door C.V. Nieuwendijk uit Ede. Het plan is om twee appartementsgebouwen en twee blokken rijwoningen te bouwen. In totaal gaat het om 199 woningen. Onderstaande afbeelding is een impressie van de plannen voor de Nieuweweg. Let op: dit is slechts een impressie en geeft enkel een idee van de plannen. De afbeelding kan in de loop van de tijd aangepast worden.

Digitale informatiebijeenkomst

Op 3 maart 2021 zijn de plannen voor woningbouw voorgelegd aan omwonden en geïnteresseerden tijdens een online bijeenkomst. De bijeenkomst is goed bezocht en vele omwonenden hebben tijdens de bijeenkomst positief gereageerd op de plannen.

Huidige status

Het ontwerp bestemmingsplan regelt onder andere hoe de openbare ruimte ingericht en gebruikt mag worden en de hoogte van de woningen. De voorbereiding hierop bestaat uit het uitvoeren van (technische) onderzoeken, bijvoorbeeld het bodemonderzoek. Zodra het ontwerp bestemmingsplan klaar is, wordt deze openbaar en mag iedereen daar een reactie op geven. De gemeente neemt alle reacties mee in het vast te stellen bestemmingsplan. Voordat het zover is, zal er een informatieavond plaatsvinden waarbij de gemeente het ontwerp bestemmingsplan toelicht.