Nieuwe huizen in het Pionierkwartier

Stationskwartier

Het Stationskwartier ondergaat een metamorfose. De wijk wordt herontwikkeld van industrieel gebied naar hippe woonlocatie. Er gebeurt veel op dit moment! Het project bestaat uit vier delen.

Plandeel B: Pionierkwartier – appartementencomplex – moskee

Artist impression van moskee Nasr

Pionierkwartier is een stuk stadsdorp in een van oorsprong industriële wijk. Het bedrijf Roosvicee is hier groot geworden. Nu is de wijk al een langere tijd bewoond en vindt er een kleine transformatie plaats. Op verschillende plekken in het Stationskwartier vindt nieuwbouw plaats.

Zelfbouwkavels stadswoning Pionierkwartier

In het Pionierkwartier biedt de gemeente Veenendaal u de mogelijkheid uw woondroom werkelijkheid te laten worden. Hier kunt u zelf bouwen. Aan de Rozenbottelstraat zijn de 7 kavels al gereserveerd of onder optie) en aan de Ambachtsstraat komen begin 2019 nog circa 5 kavels in verkoop. Meer informatie vindt u op de website pionierkwartier.

Carteblanche wonen Ambachtsstraat nabij de gemeentewerf

Ontwikkelaar LATEI bouwt aan de Ambachtsstraat 15 woningen. Deze zijn allemaal verkocht en worden eind van dit jaar opgeleverd. De tweede fase van eveneens 15 woningen worden aan de Nijverheidslaan gebouwd. Ook deze woningen zijn allemaal verkocht.

Appartementencomplex Parallelweg/Ambachtsstraat

Op de hoek van de Ambachtsstraat/Parallelweg komt een gebouw met drie woonlagen. Op de begane grond komt Fysiq Vision, de fysiotherapiepraktijk die op dit moment nog aan de Parallelweg 50 (naast De Rozenbottel) is gevestigd. bouwt ontwikkelaar De Bunte Vastgoed 32 appartementen. Tijdens een inloopavond op 4 april werden de plannen gepresenteerd en toegelicht aan de omwonenden.

Moskee Nasr

De bouw van de nieuwe moskee is in juni 2018 gestart. De bouw neemt naar verwachting zo’n 14 maanden in beslag.

Inrichting speelplaats aan de Nijverheidslaan

Met de inrichting van een nieuwe wijk is hetg natuurlijk ook van belang te zorgen voor speelruimte voor kinderen. Het groen aan de Nijverheidslaan wordt, samen met kin deren uit de buurt, ingericht. Daarom wachten we nog heel even met de aanleg, tot de nieuwe woningen in de directe omgeving ook bewoond zijn.

Nieuwbouw brandweerkazerne

De eerste stap is gezet in de plannen voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne aan de Industrielaan. Daartoe nam het college een besluit op dinsdag 21 januari. De gemeenteraad moet voor deze nieuwbouw nog wel de benodigde financiële middelen beschikbaar stellen. De kazerne ligt aan de rand van de wijk Stationskwartier. Deze wijk is in de afgelopen jaren getransformeerd van een bedrijventerrein naar een woningbouwgebied. Herontwikkeling van de brandweer en wijkservice bleef achter, vooral vanwege de crisis op de woningmarkt. De woningmarkt draait echter inmiddels weer volop en er is grote behoefte aan nieuwe woningen. Vervangende nieuwbouw voor de brandweer kan, in het nieuwe plan, aangevuld worden met woningbouw.

Veenendaal heeft een vrijwillig brandweerkorps. Zoals bij veel vrijwilligersposten is het steeds moeilijker de paraatheid overdag te garanderen. Naar verwachting zal met de komst van een nieuwe kazerne de bezetting overdag met minimaal twee medewerkers kunnen worden uitgebreid. 
Om te kunnen voldoen aan wijzigende arbo- en arbeidshygiëne eisen zou bij handhaving van de huidige brandweerkazerne een investering noodzakelijk zijn. Daarnaast is het zo dat de huidige kazerne niet meer toegankelijk is voor alle moderne brandweervoertuigen. Kortom, in combinatie met de energieambitie is nieuwbouw de enige reële optie. 

Kazerne blijft op huidige locatie

Om te voldoen aan de wettelijke opkomsttijden van de brandweer is de locatie van de kazerne cruciaal. Het zoekgebied voor een kazerne is zeer beperkt en ook de wens om direct aan een hoofdweg te zijn gesitueerd, maakt verplaatsing niet mogelijk. Kortom, vervangende nieuwbouw op de huidige locatie is de enige optie. 

Onderzoek Wijkservice

Inherent aan deze ontwikkeling wordt ook onderzocht of de in dit gebied gevestigde gemeentelijke wijkservice kan verhuizen. Dit is de laatste bedrijfsmatige functie in dit deel van het Stationskwartier. Met een mogelijke verhuizing kan een herontwikkeling gericht op woningbouw worden gestart. 

Hoe verder

Locatie Brandweerkazerne: In de komende maanden worden de kaders voor de vervangende nieuwbouw uitgewerkt. Op basis hiervan kan de gemeenteraad bij de kadernota een integrale afweging maken en al dan niet besluiten dit traject op te starten. In april komt hierover een beeldvormende avond. 
Locatie Wijkservice: De komende periode vindt onderzoek plaats of verplaatsing mogelijk is. Hierbij kijkt de gemeente naar de mogelijkheden voor een nieuwe locatie, aan welke eisen de vervangende locatie moet voldoen en wat de herontwikkelingsmogelijkheden zijn. 

Plandeel C: Pelikaanstraat en omgeving

Aan de Industrielaan zijn in gebouw De Reünie in 2015 61 jongerenappartementen gerealiseerd. Achter dit voormalig schoolgebouw zijn 57 woningen gebouwd.

De Pionier

Tussen De Reünie en Leeuwis in is een appartementencomplex genaamd Passe Partout gebouwd met 23 appartementen. Passe Partout is ontwikkeld door Frank van Woerden Vastgoed. Het gebouw is ontworpen door Mies Architectuur en ontwikkeld samen met IBT Veenendaal. HBE Bouw uit Ede bouwde het complex.

Ontwikkeling Kirpestein

Van Woerden projectontwikkeling herontwikkelt de voormalige garage Kirpestein naar huur- en woon-/zorgappartementen. Deze sociale huurwoningen worden na oplevering door Van Woerden overgedragen aan de Veenendaalse woningstichting. De bouw is begin 2019 gestart. De oplevering van de woningen vindt in het laatste kwartaal van 2020 plaats.

Participatiegroep

In het Stationskwartier is al een aantal jaren een actieve participatiegroep. Deze groep wordt geleid door een extern voorzitter en komt regelmatig bijeen en brengt zo nodig advies uit dat bijdraagt een de besluitvorming.

Naar het overzicht