Nieuwe huizen in het Pionierkwartier

Stationskwartier

Het Stationskwartier ondergaat een metamorfose. De wijk wordt herontwikkeld van industrieel gebied naar hippe woonlocatie. Er gebeurt veel op dit moment! Het project bestaat uit vier delen.

Plandeel B: Pionierkwartier

Artist impression van moskee Nasr

Pionierkwartier is een stuk stadsdorp in een van oorsprong industriële wijk. Het bedrijf Roosvicee is hier groot geworden. Nu is de wijk al een langere tijd bewoond en vindt er een kleine transformatie plaats. Zo zijn er diverse woningen gebouwd en een appartementencomplex, zijn er een aantal zelfbouwkavels en wordt er gewerkt aan de nieuwe Nasr-moskee.

Carte Blanche wonen Ambachtsstraat nabij de gemeentewerf

Ontwikkelaar LATEI heeft aan de Ambachtsstraat 15 woningen gebouwd en nog eens 15 woningen aan de Recterstraat. Alle woningen zijn opgeleverd en de nieuwe bewoners hebben hun intrek in de woning genomen.

Moskee Nasr

De bouw van de nieuwe moskee is in juni 2018 gestart. Verwachting is dat de moskee eind 2021 in delen in gebruik genomen wordt. De volledige oplevering staat gepland voor medio 2022.

Zelfbouwkavels

In het gebied zijn tevens diverse zelfbouwkavels, waar kopers hun eigen woondroom werkelijkheid laten worden. Aan de Rozenbottelstraat zijn alle 7 kavels verkocht en zijn er zelfs al 6 gebouwd en bewoond. De laatste woning wordt in Q4 2021 opgeleverd. Aan de Ambachtsstraat zijn 6 kavels, waarvan de eerste twee in het voorjaar van 2021 zijn gestart met bouwen. De andere 4 zelfbouwers zijn hun bouwplannen aan het uitwerken. Drie van hen starten naar verwachting nog in 2021 met bouwen en de laatste kavelkoper medio 2022. 

Appartementencomplex Parallelweg/Ambachtsstraat

Op de hoek van de Ambachtsstraat/Parallelweg is een gebouw met drie woonlagen gebouwd. Op de begane grond zit inmiddels Fysiq Vision, de fysiotherapiepraktijk die eerder aan de Parallelweg 50 (naast De Rozenbottel) was gevestigd. Op de hoek Parallelweg/ Laan der Techniek heeft De Bunte Vastgoed 32 appartementen gebouwd. Deze zijn medio mei 2020 opgeleverd.

Inrichting speelplaats aan de Nijverheidslaan

Met de inrichting van een nieuwe wijk is het natuurlijk ook van belang te zorgen voor speelruimte voor kinderen. Het groen aan de Nijverheidslaan wordt samen met kinderen uit de buurt ingericht. De buurt heeft meegedacht met het ontwerp dat in Q4 aangelegd wordt. 

Plandeel C: Pelikaanstraat en omgeving

Op het voormalige Kirpestein-terrein heeft Frank van Woerden Vastgoed 66 zorgappartementen gebouwd. Het appartementencomplex is in 2020 opgeleverd. 

Plandeel D Noord: Industrielaan 2-10

Het gebied aan de Industrielaan 2 tot 10 (Leewis, Bolderman, Van Leeuwen) wordt fasegewijs herontwikkeld. Het plan van KUDO BV (voorheen Frank van Woerden Vastgoed) voorziet in circa 150 appartementen, verspreid over drie complexen, haaks op de Industrielaan. In 2019 is de buurt meegenomen in de plannen voor het gebied. Op basis van de door omwonenden genoemde aandachtspunten is het plan vervolgens geoptimaliseerd.

impressie appartementen Van Leewen locatie

Voormalig Van Leeuwen Auto’s

De eerste fase van de herontwikkeling is het voormalige terrein van Van Leeuwen Auto’s, op de hoek Zuivelstraat/Industrielaan. Hier bouwt Frank van Woerden Vastgoed appartementencomplex ‘De Verbinding’, bestaande uit 365 huurappartementen. Oplevering staat gepland op medio december 2021. Voor meer informatie of bij interesse gaat u naar www.wonenindeverbinding.nl. 

impressie appartementen Bolderman locatie

Bolderman-locatie

Start bouw van fase 2 (Bolderman-locatie) staat gepland voor het 3e kwartaal van 2021. Inmiddels is de verkoop van het appartementencomplex, genaamd ‘De Snip’, gestart, Door het speelse karakter van het gebouw, heeft elk van de 47 appartementen haar eigen charmes. Voor meer informatie of bij interesse gaat u naar www.ginkelbemmelen.nl

Start bouw van fase 3 aan de Industrielaan volgt in 2023.

Leewis-locatie

De laatste fase van deze ontwikkeling is het appartementencomplex op het Leewis-terrein. Start bouw van deze fase (3), met circa 70 appartementen, aan de Industrielaan volgt in 2023.

Plandeel D: Zuid

Van de stedenbouwkundige visie die in 2011 gemaakt is voor het Stationskwartier is plandeel D Zuid het enige deel dat nog niet opgestart is. In 2021 komt hier verandering in en gaan we aan de slag met de ontwikkeling van een stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan en exploitatieplan. De buurt wordt in dit proces meegenomen. 

Voor het opstellen van stedenbouwkundig plan worden zogeheten Ruimtelijke kaders en Beeldkwaliteit als kader gehanteerd, waarin de voorwaarden staan waaraan een toekomstig bouwplan in het gebied moet voldoen. Dit kaderdocument (pdf, 2.07 MB) kunt u inzien. De kaders dienen als handvat bij de opstelling van het stedenbouwkundig plan, maar er kan op bepaalde punten van afgeweken worden. Het stedenbouwkundig plan geeft de gewenste invulling van het gebied weer en vormt de basis voor het bestemmingsplan en exploitatieplan voor het zuidelijk deel.

Naar het overzicht