Stationskwartier

Het Stationskwartier heeft een metamorfose ondergaan. De wijk is herontwikkeld van industrieel gebied naar hippe woonlocatie. Het grootste gedeelte van het gebied is al gerealiseerd.

Pionierkwartier

Pionierkwartier is een stuk stadsdorp in een van oorsprong industriële wijk. Het bedrijf Roosvicee is hier groot geworden. Nu is de wijk al een langere tijd bewoond.  Er zijn diverse woningen gebouwd en een appartementencomplex. In juni 2018 is ook de bouw van de Nasr-moskee gestart, welke aan de buitenkant inmiddels klaar is. Binnenin wordt verder gewerkt en de moskee wordt in delen in gebruik genomen. De volledige oplevering staat gepland in 2022. Daarnaast zijn er 6 zelfbouwkavels aan de Ambachtsstraat waar nog aan gewerkt wordt. Twee kavelkopers zijn al gestart met bouwen en de andere vier werken hun bouwplannen verder uit. Zij starten naar verwachting in 2022 met de bouw.

Inrichting speelplaats/park aan de Nijverheidslaan

Met de inrichting van een nieuwe wijk is het natuurlijk ook van belang te zorgen voor een ontmoetingsplek en speelruimte voor kinderen. De buurt heeft meegedacht met het ontwerp van het park dat in 2022 aangelegd wordt. 

Plandeel D Noord: Industrielaan 2-10

De eerste fase van de herontwikkeling is het voormalige terrein van Van Leeuwen Auto’s, op de hoek Zuivelstraat/Industrielaan. Hier heeft KUDO BV het appartementencomplex ‘De Verbinding’ gebouwd, bestaande uit 36 huurappartementen, in februari 2022 opgeleverd. Voor meer informatie gaat u naar www.kudo.nl

Voormalig Van Leeuwen Auto’s

De eerste fase van de herontwikkeling is het voormalige terrein van Van Leeuwen Auto’s, op de hoek Zuivelstraat/Industrielaan. Hier heeft KUDO BV het appartementencomplex ‘De Verbinding’ gebouwd, bestaande uit 36 huurappartementen, in februari 2022 opgeleverd. Voor meer informatie gaat u naar www.kudo.nl

Bolderman-locatie

De bouw van fase 2 (Bolderman-locatie) is in 2021 gestart. Door het speelse karakter van het gebouw (‘De Snip’), heeft elk van de 47 appartementen haar eigen charmes. Voor meer informatie of bij interesse gaat u naar www.kudo.nl

Leewis-locatie

De laatste fase van deze ontwikkeling is het appartementencomplex op het Leewis-terrein. Start bouw van deze fase (3), met circa 70 appartementen, aan de Industrielaan volgt in 2023.

Plandeel D: Zuid

Van de stedenbouwkundige visie die in 2011 gemaakt is voor heel het Stationskwartier, is plandeel D Zuid het laatste deel dat nog getransformeerd wordt naar woningen. In 2021 is gestart met de ontwikkeling van een stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan en exploitatieplan. De buurt wordt in dit proces meegenomen, zo is in april 2021 een eerste verkenning tijdens een informatieavond getoond. 

Voor het opstellen van stedenbouwkundig plan worden zogeheten Ruimtelijke kaders en Beeldkwaliteit als kader gehanteerd, waarin de voorwaarden staan waaraan een toekomstig bouwplan in het gebied moet voldoen. Dit kaderdocument (pdf, 2 MB) kunt u inzien. De kaders dienen als handvat bij de opstelling van het stedenbouwkundig plan, maar er kan op bepaalde punten van afgeweken worden. Het stedenbouwkundig plan geeft de gewenste invulling van het gebied weer en vormt de basis voor het bestemmingsplan en exploitatieplan voor het zuidelijk deel. Verwachting is dat in 2022 het stedenbouwkundig plan wordt vastgesteld.