Nieuwe huizen in het Pionierkwartier

Stationskwartier

Het Stationskwartier ondergaat een metamorfose. De wijk wordt herontwikkeld van industrieel gebied naar hippe woonlocatie. Er gebeurt veel op dit moment! Het project bestaat uit vier delen.

Plandeel B: Pionierkwartier

Artist impression van moskee Nasr

Pionierkwartier is een stuk stadsdorp in een van oorsprong industriële wijk. Het bedrijf Roosvicee is hier groot geworden. Nu is de wijk al een langere tijd bewoond en vindt er een kleine transformatie plaats. Zo zijn er diverse woningen gebouwd en een appartementencomplex, zijn er een aantal zelfbouwkavels en wordt er gewerkt aan de nieuwe Nasr-moskee.

Carteblanche wonen Ambachtsstraat nabij de gemeentewerf

Ontwikkelaar LATEI heeft aan de Ambachtsstraat 15 woningen gebouwd en nog eens 15 woningen aan de Recterstraat. Alle woningen zijn opgeleverd en de nieuwe bewoners hebben hun intrek in de woning genomen.

Moskee Nasr

De bouw van de nieuwe moskee is in juni 2018 gestart. Verwachting is dat de moskee medio 2021 in delen in gebruik genomen wordt. De volledige oplevering staat gepland voor medio 2022.

Zelfbouwkavels

In het gebied zijn tevens diverse zelfbouwkavels, waar kopers hun eigen woondroom werkelijkheid laten worden. Aan de Rozenbottelstraat zijn alle 7 kavels verkocht en is gestart met de bouw. Aan de Ambachtsstraat zijn circa 6 kavels die allen gereserveerd of onder optie zijn. Meer informatie vindt u op Pionierkwartier-website.

Appartementencomplex Parallelweg/Ambachtsstraat

Op de hoek van de Ambachtsstraat/Parallelweg is een gebouw met drie woonlagen gebouwd. Op de begane grond zit inmiddels Fysiq Vision, de fysiotherapiepraktijk die eerder aan de Parallelweg 50 (naast De Rozenbottel) zat gevestigd. Op de hoek Parallelweg/ Laan der Techniek bouwt De Bunte Vastgoed 32 appartementen. Medio mei 2020 worden de woningen opgeleverd.

Inrichting speelplaats aan de Nijverheidslaan

Met de inrichting van een nieuwe wijk is het natuurlijk ook van belang te zorgen voor speelruimte voor kinderen. Het groen aan de Nijverheidslaan wordt, samen met kinderen uit de buurt, ingericht. Daarom wachten we nog heel even met de aanleg, tot de nieuwe woningen in de directe omgeving ook bewoond zijn.

Plandeel C: Pelikaanstraat en omgeving

Op het voormalige Kirpestein-terrein bouwt Frank van Woerden Vastgoed 66 zorgappartementen. Het appartementencomplex wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2020 opgeleverd. 

Plandeel D: Industrielaan 2-10

Het gebied aan de Industrielaan 2 tot 10 (Leewis, Bolderman, Van Leeuwen) wordt fasegewijs herontwikkeld. Het plan van Frank van Woerden Vastgoed voorziet in circa 150 appartementen, verspreid over drie complexen, haaks op de Industrielaan. In 2019 is de buurt meegenomen in de plannen voor het gebied. Op basis van de door omwonenden genoemde aandachtspunten is het plan vervolgens geoptimaliseerd.

Voormalig Van Leeuwen Auto’s

De eerste fase van de herontwikkeling start op het voormalige terrein van Van Leeuwen Auto’s, op de hoek Zuivelstraat/ Industrielaan. Hier bouwt Frank van Woerden Vastgoed vanaf het tweede kwartaal van 2020 36 appartementen. De rest van het gebied (Bolderman en Leewis) wordt de komende jaren fasegewijs opgepakt.

Naar het overzicht