Artist impression van de nieuwbouwwoningen in Petenbos

Nieuwbouw Petenbos

Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van ongeveer 25 woningen (vrijstaand, tweekappers) op percelen die aansluiten op de bestaande Abraham Heetveldlaan en Grootveldlaan. Het gebied waar de woningen gepland zijn ligt in/nabij de overgangszone tussen de wijk Petenbos (Veenendaal) en de Cuneraweg (Rhenen). Dit gebied is bekend onder de naam Veeneind. Het nieuw te ontwikkelen gebied ligt daarmee in twee gemeenten: Veenendaal en Rhenen. De woningen staan inmiddrels in de verkoop.

Over het nieuw te ontwikkelen gebied ligt de gemeentegrens van Veenendaal met Rhenen. Een klein gedeelte van de ontwikkeling vindt plaats op het grondgebied van Rhenen. Het ontwerpbestemmingsplan voor dit gedeelte is door Rhenen gelijktijdig ter inzage gelegd. Er is een viertal bezwaren tegen de plannen ingediend. De gemeente heeft geprobeerd tussen enkele van de betrokken partijen in der minne te schikken, maar dat is niet gelukt. Drie van de bezwaren zijn ongegrond verklaard. Eén bezwaar is gegrond verklaard.

Naar het overzicht