Brandweerkazerne

Nieuwbouw brandweerkazerne

Op 21 januari 2020 besloot het college het onderzoek te starten naar mogelijke nieuwbouw van de brandweerkazerne aan de Industrielaan. De gemeenteraad moet voor deze nieuwbouw nog wel de benodigde financiĆ«le middelen beschikbaar stellen. De kazerne ligt aan de rand van de wijk Stationskwartier. 

Onderzoek Wijkservice

Tegelijk met deze ontwikkeling wordt ook onderzocht of de in dit gebied gevestigde gemeentelijke wijkservice kan verhuizen. Dit is de laatste bedrijfsmatige functie in dit deel van het Stationskwartier. Met een mogelijke verhuizing kan een herontwikkeling gericht op woningbouw worden gestart.

Hoe verder

In de komende maanden worden de kaders voor de vervangende nieuwbouw van de brandweerkazerne uitgewerkt. Op basis hiervan kan de gemeenteraad bij de kadernota een integrale afweging maken en al dan niet besluiten dit traject op te starten. 

Voor de locatie Wijkservice wordt in de komende periode onderzoek bekeken of verplaatsing mogelijk is. 

Naar het overzicht