Voortgang bestemmingsplan vernieuwing Franse Gat Zuid

De vernieuwing van het Franse Gat is in volle gang. De volgende stap is de vernieuwing van het gebied tussen de Mr. Heemskerkstraat en de Klaas Katerstraat. Om dit mogelijk te maken is het ontwerpbestemmingsplan ‘Franse Gat Zuid- deel 1 en 2’ opgesteld. Van 17 november t/m 28 november 2022 kon je het plan inzien en erop reageren door een zienswijze in te dienen. 

Behandeling zienswijzen

De komende periode behandelen wij de 76 ingediende zienswijzen en bekijken we of het bestemmingsplan hierdoor gewijzigd moet worden. Heeft u een zienswijze ingediend? Dan krijgt u hierop van ons een reactie. Na de beantwoording van de zienswijzen en het doorvoeren van eventuele wijzigingen in het bestemmingsplan, leggen we het bestemmingsplan voor aan de gemeenteraad. 

Bespreking in de gemeenteraad

Na de beantwoording van de zienswijzen en het doorvoeren van eventuele wijzigingen in het bestemmingsplan, leggen we het bestemmingsplan voor aan de gemeenteraad. We verwachten dat de gemeenteraad het plan aan het einde van het voorjaar bespreekt en er een besluit over neemt. Als de gemeenteraad positief besluit en er geen beroep wordt ingesteld, gaat het bestemmingsplan direct gelden. We kunnen dan aan de slag met de werkzaamheden in het gebied. Als iemand het niet eens is met het plan en in beroep gaat kan het nog wat langer duren.