Bewoners nemen afscheid van het ‘oude’ Franse Gat

De komende jaren verandert er veel in het Franse Gat. In het zuidelijke deel van de wijk maken oude woningen plaats voor nieuwbouw. Op Hemelvaartsdag organiseerden bewoners op het binnenterrein van de Dr. Colijnstraat/Mr. Heemskerkstraat een kleedjesmarkt. Om hun overbodige spullen van de hand te doen en voor de saamhorigheid. Ze sloten de dag af met een gezellig feestje. Het is en blijft een bewogen tijd voor de huurders. Je vertrouwde plekje moeten verlaten voor een andere woning. Leuk om te zien dat dit soort bewonersinitiatieven dan toch ontstaan. Met veel sfeer en gezelligheid. Samen met Veens-Welzijn, Veenvesters (voeger Patrimonium) ondersteunde de gemeente dit initiatief graag. Van de dag maakten we een film, als herinnering aan het ‘oude’ Frans Gat.