Artist impression van IKC West

Integraal kindcentrum west (IKC)

Donderdagavond 22 november 2018 nam de gemeenteraad een positief besluit over het verlenen van aanvullend krediet voor de bouw van het IKC in Veenendaal west en in de bijeenkomst van de gemeenteraad van 28 maart 2019 werd het Bestemmingsplan voor de nieuwbouw vastgesteld.

Op basis van het IKC beleid ontwikkelen schoolbesturen het Veense concept van een IKC. Hiermee wordt een sluitend pakket aan kinderen van 0-13 jaar op het gebied van opvang, ontwikkeling en onderwijs geboden. Dit komt tot uitdrukking in diverse dagprogramma’s zodat kinderen er kunnen leren, spelen en ontwikkelen. Kortom een totaalconcept, samen van school naar kindcentrum.

Selectie aannemer

Er is een aannemer gezocht die de bouw van het Integraal Kindcentrum kan gaan uitvoeren. Eén van de opdrachten aan de aannemers was het duurzaam bouwen. Hier hoort ook circulair bouwen bij; met als uitgangspunt dat een deel van de te gebruiken bouwmaterialen in de toekomst hergebruikt wordt. Frank van Woerden Bouw B.V. is de geselecteerde aannemer.  

De planning

De tijdelijke huisvesting wordt in mei en juni van 2019 ingevuld. De sloop wordt in de maanden mei tot en met juli uitgevoerd en vervolgens is de start van de nieuwbouw in augustus 2019 voorzien. Deze start bouw is natuurlijk ook afhankelijk van een afgerond bestemmingsplan en omgevingsvergunning. Het is de bedoeling dat het IKC west in augustus 2020 van start gaat.

Naar het overzicht