Artist impression van IKC West

Integraal kindcentrum west (IKC)

Al in 2015 is gestart met gesprekken met schoolbesturen en kinderopvang. Medio 2016 vond het eerste bestuurlijk overleg plaats. En eind 2017 was het zover dat het Plan van Aanpak en het Programma van Eisen voor de nieuwbouw van het Integraal Kind Centrum west nagenoeg gereed Op basis van het IKC beleid kunnen schoolbesturen het Veense concept van een IKC ontwikkelen. Hiermee wordt een sluitend pakket aan kinderen van 0-13 jaar op het gebied van opvang, ontwikkeling en onderwijs geboden. Dit komt tot uitdrukking in diverse dagprogramma’s zodat kinderen er kunnen leren, spelen en ontwikkelen. Kortom een totaalconcept, samen van school naar kindcentrum.

In 2018 is hard gewerkt aan de voorbereiding van de nieuwbouw, de tijdelijke onderkomens voor de basisscholen en ook het overleg met de omwonenden is gestart. Ook de bijbehorende onderzoeken en procedures zijn gestart.

Donderdagavond 22 november 2018 nam de gemeenteraad een positief besluit over het verlenen van aanvullend krediet voor de bouw van het IKC in Veenendaal west.

Aanbesteding

Als eerste kan de aanbestedingsprocedure nu van start gaan. Er wordt een aannemer gezocht die de bouw van het Integraal Kindcentrum kan gaan uitvoeren. Eén van de opdrachten aan de aannemers is duurzaam bouwen. Hier hoort ook circulair bouwen bij; met als uitgangspunt dat een deel van de te gebruiken bouwmaterialen in de toekomst hergebruikt wordt. In februari 2019 hopen we een aannemer te selecteren.

De planning

De tijdelijke huisvesting wordt in mei en juni van 2019 ingevuld. De sloop wordt in de maanden mei tot en met juli uitgevoerd en vervolgens is de start van de nieuwbouw in augustus 2019 voorzien. Deze start bouw is natuurlijk ook afhankelijk van een afgerond bestemmingsplan en omgevingsvergunning. Het is de bedoeling dat het IKC west in augustus 2020 van start gaat.

Naar het overzicht