Artist impression van IKC West

Integraal kindcentrum west (IKC)

In november 2018 nam de gemeenteraad een positief besluit over het verlenen van aanvullend krediet voor de bouw van het IKC in Veenendaal west en in de bijeenkomst van de gemeenteraad van maart 2019 werd het Bestemmingsplan voor de nieuwbouw vastgesteld.

Op basis van het IKC beleid ontwikkelen schoolbesturen het Veense concept van een IKC. Hiermee wordt een sluitend pakket aan kinderen van 0-13 jaar op het gebied van opvang, ontwikkeling en onderwijs geboden. Dit komt tot uitdrukking in diverse dagprogramma’s zodat kinderen er kunnen leren, spelen en ontwikkelen. Kortom een totaalconcept, samen van school naar kindcentrum.

Naar website IKC-west

Nieuwbouw

Aannemer Frank van Woerden Bouw B.V. bouwt het IKC in Veenendaal West. De bouwtijd bedraagt ongeveer één schooljaar; de oplevering vindt daarmee plaats rond 31 juli 2020 (onder voorbehoud van weersomstandigheden). Dan kunnen basisscholen Vuurvlinder West en Achtbaan en Kinderopvang Kind & Co verhuizen naar hun nieuwe locatie.

De bouw van IKC West verloopt volgens plan. Eind februari was het gebouw wind- en waterdicht. Zo kon er op 5 maart een open huis worden gehouden voor leerlingen, ouders, leerkrachten en omwonenden en andere belangstellenden. Meer dan 500 bezoekers maakten gebruik van deze unieke kans een kijkje in de bouw te nemen. 

Volgens planning wordt het gebouw voor de zomervakantie opgeleverd. De kinderopvang en scholen kunnen dan direct in het nieuwe schooljaar starten in het nieuwe onderkomen.

Selectie aannemer

Er is een aannemer gezocht die de bouw van het Integraal Kindcentrum kan gaan uitvoeren. Eén van de opdrachten aan de aannemers was het duurzaam bouwen. Hier hoort ook circulair bouwen bij; met als uitgangspunt dat een deel van de te gebruiken bouwmaterialen in de toekomst hergebruikt wordt. Frank van Woerden Bouw B.V. is de geselecteerde aannemer.  

Naar het overzicht