Artist impression van IKC West

Integraal kindcentrum west (IKC)

Donderdagavond 22 november 2018 nam de gemeenteraad een positief besluit over het verlenen van aanvullend krediet voor de bouw van het IKC in Veenendaal west en in de bijeenkomst van de gemeenteraad van 28 maart 2019 werd het Bestemmingsplan voor de nieuwbouw vastgesteld.

Op basis van het IKC beleid ontwikkelen schoolbesturen het Veense concept van een IKC. Hiermee wordt een sluitend pakket aan kinderen van 0-13 jaar op het gebied van opvang, ontwikkeling en onderwijs geboden. Dit komt tot uitdrukking in diverse dagprogramma’s zodat kinderen er kunnen leren, spelen en ontwikkelen. Kortom een totaalconcept, samen van school naar kindcentrum.

Naar website IKC-west

Sloop en nieuwbouw

De sloop wordt uitgevoerd door Beijer en Zn. B.V. De start van de sloop is voorzien op 3 juni 2019 en naar verwachting wordt deze periode eind juni 2019 afgerond. En dan is het tijd voor de nieuwbouw! Startbouw staat gepland na de zomerperiode, begin augustus. Aannemer Frank van Woerden Bouw B.V. is de bouwer. De bouwtijd bedraagt ongeveer één schooljaar; de oplevering vindt daarmee plaats rond 31 juli 2020 (onder voorbehoud van weersomstandigheden). Dan kunnen basisscholen Vuurvlinder West en Achtbaan en Kinderopvang Kind & Co verhuizen naar hun nieuwe locatie.

Planning

Voor de volledigheid treft u onderstaand de planning voor de komende periode (alle data onder voorbehoud):                     
Sloop: 3 juni tot en met 28 juni 2019
Bouwrijp maken: 3 juni tot en met 14 augustus 2019 
Bouw: 5 augustus 2019 tot en met 31 juli 2020

Selectie aannemer

Er is een aannemer gezocht die de bouw van het Integraal Kindcentrum kan gaan uitvoeren. Eén van de opdrachten aan de aannemers was het duurzaam bouwen. Hier hoort ook circulair bouwen bij; met als uitgangspunt dat een deel van de te gebruiken bouwmaterialen in de toekomst hergebruikt wordt. Frank van Woerden Bouw B.V. is de geselecteerde aannemer.  

Naar het overzicht