IKC SBO SO PO

Voor het nieuwe IKC SO/SBO/PO komen meerdere partijen samen. Naast de scholen (De Windroos, Van Leersumschool & De Plantage) wordt voor deze locatie gewerkt met partners voor kinderopvang. Voor de bouw van dit IKC is eerst overeenstemming nodig over de aankoop van grond, de eerste stap in dit project. Deze gespreken lopen op dit moment.

Samenwerking met de scholen en partners

De directie van de scholen, het schoolbestuur en, de kinderopvang, maar ook partners werken samen met de gemeente aan het nieuwe IKC. De gemeente gaat over onderwijshuisvesting en de ruimtelijke ontwikkeling. De scholen en de kinderopvang houden zich bezig met de ontwikkeling van de IKC visie. Samen gaan wij aan de slag met het ontwerp en de inrichting van het nieuwe IKC gebouw en de bijbehorende buitenspeelruimte.

Planning

Voor de bouw van een IKC is een eerste planning opgesteld. Deze planning gaat uit van een doorlooptijd van minimaal 3,5 jaar van het feitelijke opstartmoment tot oplevering van de nieuwbouw. Met deze planning streven naar de bouw het IKC in 2027. We hebben de planning moeten bijstellen, want het project duurt langer dan eerder is ingeschat.

Samen maken we de stad

Samen maken we de stad: dat is het uitgangspunt van de gemeente. Daarom vragen we inwoners, ondernemers en organisaties om te participeren. Dat betekent meedenken en meewerken aan plannen en besluiten voor Veenendaal. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van dit IKC.

De gemeente werkt graag samen zodat iedereen die dat wil, zich gehoord en gezien voelt. En ook omdat de gemeente niet zonder de kennis, kunde en ervaring van inwoners, ondernemers en organisaties kan. De gemeente weet dan beter wat er leeft en kan daarop inspelen. Ook voor dit project zijn we op zoek naar betrokken mensen die willen meedenken. Hier wordt een aparte avond voor georganiseerd, meer informatie volgt.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande vragen over dit project? Deze kunt u sturen naar projecten@veenendaal.nl.