Plek waar IKC Franse Gat gebouwd wordt

IKC het Franse Gat

In de wijk het Franse Gat wordt een nieuw Integraal Kind Centrum (IKC) gerealiseerd. Het kindcentrum biedt straks onderdak aan: School Juul en Patrimoniumschool én kinderopvang Luna.

Ketenpartners IKC Franse Gat tekenen samenwerkingsovereenkomst

Op woensdag 31 maart ondertekenden de directeuren van Christelijke Kinderopvang Luna en van de  schoolbesturen Gave Scholen en CPOV samen met de gemeente officieel de samenwerkingsovereenkomst voor Integraal Kind Centrum het Franse Gat.

De samenwerking

In de overeenkomst geven de kernpartners aan hoe ze gaan samenwerken, wie waar verantwoordelijk voor is en wie welke ruimten ter beschikking krijgt. Maar ook hoe de aanbesteding, het beheer en eigendom van het IKC geregeld zijn. De kernpartners zetten hiermee een belangrijke stap richting de realisatie van IKC het Franse Gat.

Wie doet wat?

De twee schoolbesturen vormen samen met de kinderopvang de kernpartners voor IKC het Franse Gat. De gemeente geeft het kader aan vanuit onderwijshuisvesting en de ruimtelijke kaders. De scholen en de kinderopvang houden zich bezig met de ontwikkeling van de IKC visie. Samen gaan zij aan de slag met het ontwerp en inrichting van het nieuwe IKC gebouw en de openbare speelplaats. 

Mooie ontwikkeling voor het Franse Gat

Wethouder Marco Verloop: “Met het tekenen van deze overeenkomst benadrukken de kernpartners het belang van een goede en constructieve samenwerking. Een belangrijke basis voor een mooie ontwikkeling voor de wijk én de kinderen in het Franse Gat.”

Hoe nu verder?

De Klaassengroep en Te Kiefte architecten gaan samen met de scholen, de kinderopvang en de bewoners in de klankbordgroep het IKC ontwerpen en vormgeven. Het wordt een duurzaam, circulair en energieneutraal Kindcentrum voor de wijk. Tot de zomervakantie wordt gewerkt aan een plan van aanpak. Het wordt een co-productie tussen aannemer, architect,  de kinderopvang, de scholen, de omgeving en de gemeente. 

Bekijk de voortgang
Naar het overzicht