IKC het Franse Gat

In de wijk het Franse Gat wordt een nieuw Integraal Kind Centrum (IKC) gerealiseerd. Het kindcentrum biedt straks onderdak aan: School Juul en Patrimoniumschool én kinderopvang Luna.

De twee schoolbesturen vormen samen met de kinderopvang de kernpartners voor IKC het Franse Gat. De gemeente geeft het kader aan vanuit onderwijshuisvesting en de ruimtelijke kaders. De scholen en de kinderopvang houden zich bezig met de ontwikkeling van de IKC visie: één doorlopende leerlijn voor kinderen van 0-13 jaar in het Franse Gat. Samen gaan zij aan de slag met het ontwerp en inrichting van het nieuwe IKC gebouw en de openbare speelplaats. 

Laatste nieuws

Op 25 januari 2022 zijn omwonenden tijdens een bijeenkomst op het schoolplein van School Juul geïnformeerd over de stand van zaken over het IKC Franse Gat. Op dinsdag 8 februari heeft het college besloten het voorgenomen bouwplan en daarmee het bestemmingsplan op punten aan te passen naar aanleiding van opmerkingen vanuit de direct aanwonenden. Op bijgaande schets kunt u zien hoe de bouwmassa eruit gaat zien.

Donderdag 17 februari is het bestemmingsplan gepubliceerd en deze ligt gedurende 6 weken ter inzage. Gedurende deze termijn kunt u uw zienswijze over het bestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad van Veenendaal.

Projectontwikkelaar Zenzo gaat samen met de twee scholen, de kinderopvang en de bewoners in de klankbordgroep het IKC verder met het ontwerpen en vormgeven. Het wordt een duurzaam, circulair.