IKC Dragonder Zuid

In de wijk Dragonder Zuid wordt een nieuw Integraal Kind Centrum (IKC) gerealiseerd. Dit nieuwe gebouw biedt straks onderdak aan: School Tamim en het Speelkwartier met kinderopvang. Er is ook ruimte voor een gymzaal, bovendien gaan we onderzoeken of welzijn een plek in het nieuwe gebouw kan krijgen. Het is de bedoeling om naast een IKC ook woningen te bouwen.

Samenwerking met de scholen en partners

De directie van beide scholen, het schoolbestuur, de kinderopvang, maar ook partners Veens Welzijn, Stichting de Driehoek en Sportservice Veenendaal werken samen met de gemeente aan het nieuwe IKC Dragonder Zuid. De gemeente gaat over onderwijshuisvesting en de ruimtelijke ontwikkeling. De scholen en de kinderopvang houden zich bezig met de ontwikkeling van de IKC visie. Samen gaan wij aan de slag met het ontwerp en de inrichting van het nieuwe IKC gebouw en de  bijbehorende buitenspeelruimte.

Planning

Voor de bouw van een IKC is een eerste planning opgesteld. Deze planning gaat uit van een doorlooptijd van minimaal 3,5 jaar van het feitelijke opstartmoment tot oplevering van de nieuwbouw. Met deze planning streven naar de bouw het IKC in 2026/2027. We hebben de planning moeten bijstellen, want het project duurt langer dan eerder is ingeschat.

Samen maken we de stad

Samen maken we de stad: dat is het uitgangspunt van de gemeente. Daarom vragen we inwoners, ondernemers en organisaties om te participeren. Dat betekent meedenken en meewerken aan plannen en besluiten voor Veenendaal. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van dit IKC.

De gemeente werkt graag samen zodat iedereen die dat wil, zich gehoord en gezien voelt. En ook omdat de gemeente niet zonder de kennis, kunde en ervaring van inwoners, ondernemers en organisaties kan. De gemeente weet dan beter wat er leeft en kan daarop inspelen. Ook voor dit project zijn we op zoek naar betrokken mensen die willen meedenken. Hier wordt een aparte avond voor georganiseerd, meer informatie volgt.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande vragen over dit project? Deze kunt u sturen naar projecten@veenendaal.nl.