Artist impression Het Stempel

Het Stempel

In 2016 werden de 41 appartementen van Het Stempel fase 1 al opgeleverd. Op 20 februari wordt fase 2 opgeleverd. De 48 koopappartementen heeft ontwikkelaar BPD allemaal verkocht; de 40 overige appartementen zijn nu in de verhuur. De appartementen worden op de hoek van de Raadhuisstraat en de J.G. Sandbrinksstraat gebouwd.

Naar website huurwoningen

Voortgang

De bouw van Het Stempel verloopt voorspoedig. Op dit moment, eind 2018, nadert de bouw voltooiing. Naar verwachting worden de appartementen begin 2019 opgeleverd.

Werkzaamheden volgen

Helaas is overlast als gevolg van de werkzaamheden onontkoombaar. De aannemer tracht dit tot een minimum te beperken. Tijdens de werkzaamheden worden omwonenden en ondernemers door de aannemer op de hoogte gehouden. De bouw van Het Stempel kunt u ook volgen via de Facebookpagina.

Naar het overzicht