Stukje Groeneveldselaan met graffiti

Groeneveldselaan

De Groeneveldselaan ligt op het bedrijventerrein Ambacht. Het plangebied is op dit moment grotendeels een braakliggend terrein met leegstaande bedrijfsbebouwing.

Het College van B&W sloot op 16 januari 2018 een overeenkomst met Murry Grey BV voor de herontwikkeling van dit gebied. Op 30 mei 2018 nam het college een positief besluit over de kaders voor de herontwikkeling van de westzijde van de Groeneveldselaan. Daarmee komt de herontwikkeling van dit verpauperde stukje Veenendaal weer een stapje dichterbij.

Voor de herontwikkeling van de locatie, die in de huidige staat, veel Veenendalers een doorn in het oog is, heeft de ontwikkelaar rond de zomer 2019 een eerste voorstel aan de omgeving getoond. In september 2020 zijn de definitieve voorontwerpen voor het gebied aan de omgeving getoond. Waar mogelijk wordt bij het maken van de definitieve ontwerpen rekening gehouden met de opmerkingen die tijdens de bewonersavond zijn gemaakt door omwonenden. De definitieve ontwerpen worden, zodra gereed, aan de omgeving getoond

Op de in september getoonde tekeningen is te zien dat het gebied, dat nu een industrieel karakter heeft, wordt getransformeerd naar een terrein met hoofdzakelijk de functie wonen. Daarnaast komen er een beperkt aantal buurtondersteunende functies op het terrein. Op korte termijn wordt de bestemmingsplan procedure gestart om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken. 

Vragen

Heeft u vragen over het project? Neemt u dan contact op met Green DNA

Naar het overzicht