Stukje Groeneveldselaan met graffiti

Groeneveldselaan

De Groeneveldselaan ligt op het bedrijventerrein Ambacht. Het plangebied is op dit moment grotendeels een braakliggend terrein met leegstaande bedrijfsbebouwing.

Het College van B&W sloot op 16 januari 2018 een overeenkomst met Murry Grey BV voor de herontwikkeling van dit gebied. Dinsdag 17 april 2018 nam het college een positief besluit over de kaders voor de herontwikkeling van de westzijde van de Groeneveldselaan. Op 12 april stemde het PHO FoodValley al in met het plan. Daarmee komt de herontwikkeling van dit verpauperde stukje Veenendaal weer een stapje dichterbij.

Om de locatie, die veel Veenendalers een doorn in het oog is, aan te pakken, komt de ontwikkelaar met een nieuw voorstel. Daarbij wordt het gebied dat nu een industrieel karakter heeft getransformeerd naar een terrein met meer andere functies. De ontwikkelaar heeft daarom een onderzoek laten doen naar mogelijkheden om naast de functie PDV (Perifere Detailhandelsvestigingen, zoals bijvoorbeeld op de woonboulevard) ook functies toe te voegen als wonen, educatie, zorg en sport. Deze toevoegingen zijn nu o.a. opgenomen in de nieuwe ruimtelijke en programmatische kaders.

Naar het overzicht