Stukje Groeneveldselaan met graffiti

Groeneveldselaan

De Groeneveldselaan ligt op het bedrijventerrein Ambacht. Het plangebied is op dit moment grotendeels een braakliggend terrein met leegstaande bedrijfsbebouwing.

Het College van B&W sloot op 16 januari 2018 een overeenkomst met Murry Grey BV voor de herontwikkeling van dit gebied. Op 30 mei 2018 nam het college een positief besluit over de kaders voor de herontwikkeling van de westzijde van de Groeneveldselaan.. Daarmee komt de herontwikkeling van dit verpauperde stukje Veenendaal weer een stapje dichterbij.

Voor de herontwikkeling van de locatie, die in de huidige staat, veel Veenendalers een doorn in het oog is, heeft de ontwikkelaar voor de zomer 2019 een eerste voorstel aan de omgeving getoond. In deze conceptplannen is te zien dat het gebied, dat nu een industrieel karakter heeft, wordt getransformeerd naar een terrein met meer andere functies. Zo wordt het een plek waar mensen kunnen wonen, waar ruimte is voor groen en waar perifere detailhandel (PDV) mogelijk is. Deze detailhandel dient ter versterking van de bestaande meubelboulevard. Bij de verdere uitwerking van het plan, houdt de ontwikkelaar rekening met de opmerkingen vanuit de omgeving.

Naar het overzicht