Projecten welzijn, ontmoeting en leefbare wijk

Enige tijd geleden is gestart met een buurtnetwerk waarin Patrimonium, zorgpartners, onderwijs, welzijn, sport en de gemeente kijken hoe ze de wijk groener, gezonder en veiliger kunnen maken. Dit buurtnetwerk heeft bewegen en meedoen aan elkaar gekoppeld: Sportservice en gemeente Veenendaal starten met een beweeggroep in de wijk.

Want beweging dient meerdere doelen. In beweging om zelf gezonder en fitter te worden. Maar ook in beweging naar bijvoorbeeld een opleiding, een betaalde baan of vrijwilligerswerk. We brengen het Franse Gat in beweging naar een wijk waarin iedereen mee kan doen.

Ontmoetingsplek

Verschillende partners vinden elkaar ook op het thema dementie en gaan hierover gezamenlijk meer voorlichting geven. In heel Nederland, en dus ook in het Franse Gat, lijden steeds meer (met name oudere) mensen aan dementie. Goed om te weten hoe je dementie kunt herkennen en hoe je daar dan vervolgens mee om kunt gaan.  

Philadelphia en Veens Welzijn bieden een ontmoetingsplek op donderdagmiddag in Plein Zuid voor alle wijkbewoners: gezond, sterk, jong en oud, met en zonder vraag en beperking. Kom langs voor een kopje koffie en een praatje om meer wijkbewoners te leren kennen. Wijkbewoner zijn we allemaal!  

We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om daarbij te helpen. Enthousiastelingen kunnen zich daarvoor melden bij Veens Welzijn. 

Integraal Kindcentrum Franse Gat 

In de wijk het Franse Gat wordt een nieuw Integraal Kind Centrum (IKC) gerealiseerd. Het kindcentrum biedt straks onderdak aan: School Juul en Patrimoniumschool én kinderopvang Luna. 

De twee schoolbesturen vormen samen met de kinderopvang de kernpartners voor IKC het Franse Gat. De gemeente geeft het kader aan vanuit onderwijshuisvesting en de ruimtelijke kaders. De scholen en de kinderopvang houden zich bezig met de ontwikkeling van de IKC visie: één doorlopende leerlijn voor kinderen van 0-13 jaar in het Franse Gat. Samen gaan zij aan de slag met het ontwerp en inrichting van het nieuwe IKC gebouw en de openbare speelplaats.  

Laatste nieuws 

Op 25 januari 2022 zijn omwonenden tijdens een bijeenkomst op het schoolplein van School Juul geïnformeerd over de stand van zaken over het IKC Franse Gat. Op dinsdag 8 februari heeft het college besloten het voorgenomen bouwplan en daarmee het bestemmingsplan op punten aan te passen naar aanleiding van opmerkingen vanuit de direct aanwonenden. Op deze schets (pdf, 3 MB) kunt u zien hoe de bouwmassa eruit gaat zien. 

Op 22 maart is er tijdens een vervolgbijeenkomst in school JUUL weer gesproken over de laatste ontwikkelingen rondom het IKC. De meegegeven wensen, ideeën en zorgen van omwonenden, ouders en ander belanghebbenden zijn meegenomen en zo mogelijk verwekt in de plannen.

Vanaf 23 juni ligt het bestemmingsplan ter inzage. U kunt hier formeel een zienswijze op indienen. Lees hier waar u het bestemmingsplan kunt bekijken en hoe u een zienswijze kunt indienen.

Wij nodigen de omwonenden en belanghebbenden begin juli weer uit voor een bijeenkomst om verder in gesprek te gaan over de plannen voor IKC Franse Gat.

Projectontwikkelaar Zenzo gaat samen met de twee scholen, de kinderopvang en de bewoners in de klankbordgroep het IKC verder met het ontwerpen en vormgeven. Het wordt een duurzaam, circulair en energieneutraal kindcentrum voor de wijk. Het IKC komt tot stand in co-productie tussen aannemer, architect, de kinderopvang, de scholen, de omgeving en de gemeente. 

Wijk- en welzijnscentrum bij het Bruïneplein

Met de verhuizing van de twee scholen en de kinderopvang naar het nieuwe Integraal Kindcentrum (IKC), komt de schoollocatie van de Patrimonium school aan de Binnenronde straks vrij. Dit is een mooie plek voor het wijkcentrum Plein Zuid, dat zich nu net buiten het hart van de wijk bevindt. Het idee is om hier ook het koffietentje/lunchcafé Bij Frans onder te brengen. Deze  gezellige ontmoetingsplek biedt werk- en stageplaatsen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.