Gebiedsvisie Franse Gat Veenendaal

Samen met Patrimonium woonservice is de gemeente Veenendaal aan de slag in de wijk het Franse Gat om de wijk klaar te maken voor de toekomst. De provincie Utrecht, Waterschap Vallei en Veluwe, netbeheerder Stedin, Veenendaalse Woningstichting en de gezondheidsorganisatie GGD helpen daarbij.  

Waarom aan de slag?

Veel van de naoorlogse huurwoningen in het Franse Gat zijn niet goed meer. Patrimonium wil deze woningen renoveren of vervangen door nieuwbouw. Renovatie en sloop en nieuwbouw biedt kansen om de wijk te verbeteren op het gebied van: de buitenruimte, verkeer, veiligheid, klimaataanpassing, duurzame energie, welzijn en gezondheid. 

Wat zijn de wensen?

  • Een krachtige samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet 
  • Een aardgasloze wijk in 2050   
  • Een wijk die zich aanpast en voorbereidt op klimaatveranderingen  Een groene en gezonde wijk met een leefomgeving die veilig is en gezond gedrag bevordert  
  • Een wijk met verschillende type huur- en koopwoningen voor starters, alleenstaanden, gezinnen, senioren en in verschillende prijsklassen; met comfortabele woningen waarin je, ook als je ouder wordt, lang kan blijven wonen. 

Gebiedsvisie

Er is een gebiedsvisie Franse Gat. Deze is in september 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. De gebiedsvisie is het vertrekpunt voor de toekomstplannen van de wijk; hierin zijn de wensen uitgewerkt.

Download gebiedsvisie Franse Gat (pdf, 9 MB)

Stedenbouwkundige randvoorwaarden 

Met de gebiedsvisie als basis zijn voor het zuidelijke deel van de wijk (deelplan Zuid) stedenbouwkundige randvoorwaarden gemaakt. Hierin staan de basisregels voor de nieuw te bouwen woningen en de inrichting van de openbare ruimte. Deze basisregels werken we verder uit in bestemmingsplannen.  

Stedenbouwkundige randvoorwaarden (pdf, 6 MB)

Stedenbouwkundig plan deelgebied 2 - conceptversie

Maandag 23 mei zijn we met de ambassadeurs, de klankbordgroep met huurders en leden van de bewonerscommissies in gesprek gegaan over het stedenbouwkundige plan voor deelplan Zuid, deelgebied 2. Het waren goede gesprekken die veel ideeën, wensen en input van wijkbewoners opleverden waar we mee verder kunnen. Op donderdag 23 en vrijdag 24 juni 2022 organiseren we weer straatgesprekken om het plan met alle betrokken bewoners te bespreken. Benieuwd wanneer we bij u in de straat zijn? De uitnodiging volgt. Hou de brievenbus in de gaten. Tot ziens! 

Download plan (pdf, 23 MB)