Bijzonder wonen aan de Balkons

De aanleg van een natuurgebied kost geld. Om die aanleg te bekostigen heeft de gemeente Veenendaal bouwkavels in het natuurgebied verkocht. De opbrengst van de verkoop van de kavels komt ten goede aan de aanleg van De Groene Grens. De gemeente maakt geen winst op de verkoop van deze kavels

Natuur en wonen

De woningen bij De Groene Grens staan op de overgang tussen wonen en natuur. Het is een woongebied met een lage woondichtheid tussen Veenendaal-oost en het natuurgebied De Groene Grens. Alle kavels zijn verkocht en in 2023 worden de laatste woningen gebouwd.

De aanleg van het natuurgebied De Groene Grens is eind 2022 afgerond.

Ontwikkeling natuurgebied wordt jaarlijks bekeken

Jaarlijks kijken deskundigen naar de ontwikkeling van natuurgebied De Groene Grens; de monitor. Hieronder geven we u kort een weergave van het resultaat van het onderzoek voor het jaar 2021.

Bedreigde soorten

Het gebied is nu acht jaar oud. In totaal zijn ongeveer 50 bedreigde soorten planten, vlinders en broedvogels aangetroffen, die zich vermoedelijk gevestigd hebben in het gebied. Het gebied kan zich dan ook zeker onder de natuurparels van Gelderland scharen vanwege deze uitzonderlijke rijkdom.

Blauwgras

De ontwikkelingen van zeer zeldzame blauwgraslandvegetaties is zowel in het noordelijk als het zuidelijk deel erg spectaculair. De aanwezigheid van circa 12.000 bloeiende gentianen en circa 9.000 bloeiende orchissen verdeeld over negen soorten is zelfs zeer spectaculair te noemen. Daarnaast is de aanwezigheid van een paar duizend vetbladen en parnassia’s, die uiterst zeldzaam zijn in het binnenland, opvallend. Soorten als blonde zegge, vlozegge, blauwe knoop, stijve ogentroost, ronde zonnedauw, moeraskartelblad, rietorchis, gevlekte orchis en parnassia zijn inmiddels talrijk voorkomend in het gebied. Kortom de ontwikkeling van blauwgraslandsoorten is zeer goed.

Meer lezen?

Wilt u het hele onderzoek nalezen? Dan kunt u het rapport opvragen via antoinette.kooistra@veenendaal.nl.