Bijzonder wonen aan de Balkons

De aanleg van een natuurgebied kost geld. Om die aanleg te bekostigen verkoopt de gemeente Veenendaal bouwkavels in het natuurgebied. De opbrengst van de verkoop van de kavels komt ten goede aan de aanleg van De Groene Grens. De gemeente maakt geen winst op de verkoop van deze kavels.

Natuur en wonen

De kavels van Bijzonder Wonen zijn bedoeld als “intermediair” tussen wonen en landschap: een woongebied met een lage woondichtheid als overgang van Veenendaal-oost naar natuurgebied De Groene Grens. In het ontwikkelgebied van Bijzonder Wonen zijn 60 royale kavels gesitueerd.

Alle kavels zijn inmiddels verkocht. In 2022 worden de laatste woningen gebouwd in het gebied en er wordt gewerkt aan de aanleg van de derde fase van natuurgebied De Groene Grens.

De jaarlijkse monitor 2021

Jaarlijks wordt er door deskundigen gekeken naar de ontwikkeling van natuurgebied De Groene Grens; de monitor. Hieronder geven we u kort een weergave van het resultaat van het onderzoek voor het jaar 2021.

Bedreigde soorten

In totaal zijn er na acht jaar ongeveer 50 bedreigde soorten aangetroffen (Rode lijst; hogere planten, dagvlinders en broedvogels), die zich vermoedelijk gevestigd hebben in het gebied. Het gebied kan zich dan ook zeker onder de natuurparels van Gelderland scharen vanwege deze uitzonderlijke rijkdom.

Blauwgras

De ontwikkelingen van zeer zeldzame blauwgraslandvegetaties is zowel in Zuid en Noord erg spectaculair. In totaal zijn er zelfs bijna 40 bedreigde soorten aanwezig. De aanwezigheid van circa 12000 bloeiende gentianen en circa 9000 bloeiende orchissen verdeeld over niet minder dan negen soorten is zelfs zeer spectaculair te noemen. Daarnaast is de aanwezigheid van een paar duizend vetbladen en parnassia’s, die uiterst zeldzaam zijn in het binnenland, opvallend. Soorten als blonde zegge, vlozegge, blauwe knoop, stijve ogentroost, ronde zonnedauw, moeraskartelblad, rietorchis, gevlekte orchis en parnassia zijn inmiddels talrijk voorkomend in het gebied. Kortom de ontwikkeling van blauwgraslandsoorten is zeer goed.

Meer lezen?

Wilt u het hele onderzoek nalezen? Dan kunt u het rapport opvragen via antoinette.kooistra@veenendaal.nl.

Meedenken over de invulling van de speelplaats

Op donderdag 24 maart heeft de participatiebijeenkomst over de speelplaats aan De Groene Grens plaatsgevonden. Met meer dan dertig aanwezigen, waaronder huidige bewoners, toekomstige bewoners en bewoners van de Dragonderweg, werd gekwartet. Onder leiding van Adviesbureau Haver Droeze maakten aanwezigen in groepjes keuze na keuze en kwamen zo tot een aantal ontwerpen voor ‘de scheg’.  De ontwerpen worden door Haver Droeze samengebracht en verder uitgewerkt. In een volgende nieuwsbrief wordt het concept gedeeld met alle (toekomstige) bewoners van Balkon Zuid en de bewoners aan de Dragonderweg, die eerder ook de uitnodiging om te participeren hebben ontvangen. 

Hieronder kunt u de concepten inzien.

Mocht u naar aanleiding van de tekening vragen hebben, mailt u dan naar marc.van.rossum@veenendaal.nl. Deze ontvangen we graag voor 24 augustus.