Bomen in Veenendaal

In Veenendaal staan meer dan 31.000 gemeentelijke bomen. En elk jaar kappen, planten en verplanten wij als gemeente bomen. Soms is het nodig om een boom te kappen, omdat hij ziek is of schade heeft opgelopen tijdens een storm of aanrijding. Een boom kan ook te oud geworden zijn en daarom gevaar opleveren voor de omgeving. En soms staat een boom op een plek waar gebouwd moet worden. Dan kijken we of we deze boom kunnen verplanten.

Voor elke gekapte boom planten een nieuwe boom terug, tenzij de plek waar de boom stond niet meer geschikt is om een boom toekomst te geven. Dan planten we een boom op een andere plek terug.

Hoe weet u welke bomen de gemeente gaat kappen?

Bomen die gekapt moeten worden, krijgen een roze stip en een etiket op de stam. Zo kan iedereen zien dat deze boom gekapt wordt. We kappen de boom ongeveer een week nadat we de stip en het etiket op de boom hebben gemaakt.

Met spoed boom kappen: noodkap

Soms kappen we een boom met spoed omdat de boom gevaar op kan leveren voor de omgeving. Dit heet een noodkap. De gemeente mag de boom dan kappen of flink snoeien zonder een vergunning aan te vragen. Vanwege de snelheid van handelen kan het dan gebeuren dat we de boom niet vooraf markeren.

Locaties van bomen die gekapt worden

Duivenwal / Weverij

De bomen die voorzien zijn van een etiket worden verplant. Hier kunt u zien om welke bomen het gaat: Herinrichting Duivenwal en Weverij in Veenendaal (verbeterjewijk.nl)

De volgende bomen met een roze stip zijn helaas ziek vanwege de essentaksterfte en moeten daarom gekapt worden.

Straat Soort boom Handeling
Storkstraat-Plesmanstraat, groenstrook A12 Es Rooien en herplanten
Stadhouderslaan 87 Es Rooien
Roggeveld 49 Es Rooien en herplanten
Prinses Amaliasingel 40 Es Rooien en herplanten
Grote Beer, fietsoversteek Dragonderpark Es Rooien
Ghandistraat 2, houtwal Pnielkerk Es Rooien

De volgende bomen met een roze stip zijn helaas ziek vanwege de essentaksterfte en moeten daarom gekapt worden.

Straat Soort boom Handeling
Turfschip 28 Es Rooien en herplanten
Beurtschip 24 Es Rooien en herplanten
Klipper 26 Es Rooien en herplanten
De Reede-Fregat 7 Es Rooien en herplanten
Tjalk 6 Es Rooien en herplanten
Van Veldekelaan 36 Es Rooien en herplanten
Vondellaan-Brederolaan 1 Es Rooien en herplanten
Vondellaan 16 Es Rooien en herplanten
Vondellaan 36 Es Rooien en herplanten
Vondellaan 60 Es Rooien en herplanten
Edelvalk 44 Es Rooien en herplanten
Boomvalk 8 Es Rooien en herplanten
Tuinfluiter 62 Es Rooien en herplanten
Ruisseveen 20 Es Rooien en herplanten
Mahlerpad 4 Es Rooien en herplanten
Schietboom 10 Es Rooien en herplanten

De volgende bomen met een roze stip zijn helaas ziek vanwege de essentaksterfte en moeten daarom gekapt worden.

Straat Soort boom Handeling
Wageningselaan 18-Generatorstraat Es Rooien en herplanten
Rauwveldseweg Es Rooien en herplanten
Wageningselaan 2b Es Rooien en herplanten
Wageningselaan 2a Es Rooien en herplanten

Petenbos

De bomen die voorzien zijn van een etiket worden gekapt of verplant. Hier leest u waarom: Lindes Petenbos Veenendaal (verbeterjewijk.nl)

Essentaksterfte

Essentaksterfte wordt veroorzaakt door de schimmel ‘vals essenvlieskelkje’. Deze schimmel tast de Europese Es (Fraxinus Excelsior) en sommige andere essensoorten aan. De essen in Veenendaal die gemarkeerd met een roze stip zijn ernstig aangetast door de Essentaksterfte.

Verspreiding en herkenning essentaksterfte

De schimmel verspreidt zich over grote afstanden door de lucht. De ziekte begint als bladaantasting in de top of midden van de boom en trekt van daaruit verder de boom in. Je herkent een zieke es aan het grote aantal jonge afgestorven takken in de top en middenin de boomkroon.

Welke beheersmaatregelen voeren we uit?

Helaas is besmetting van essen niet te voorkomen. Maar als we beheersmaatregelen uitvoeren, dan hebben andere essen wel overlevingskansen. Hoe doen we dat?

1. We inventariseren onze essen

Om de ziekte te volgen bekijken we al onze essen van mei tot en met juli. Per es bekijken we hoe het er mee gaan. De essen worden dan verdeeld in:

  • Sterk aangetaste essen: deze worden gekapt en vervangen door een nieuwe (andere) boom op dezelfde plek of ergens anders
  • De niet of beperkte aangetaste essen: deze blijven staan en als het nodig is worden ze gesnoeid.

2. Behoud van gezonde essen

Gezonde essen laten we uiteraard staan. Dit zijn waarschijnlijk essen die goed tegen de Essentaksterfte bestand zijn. Deze bomen zijn de toekomstige zaadbronnen voor nieuwe essen of natuurlijke verjonging.

Waarom kappen wij gemeentelijke bomen?

Er zijn verschillende redenen waarom wij bomen kappen in Veenendaal. Een boom kappen is nooit leuk, dat staat voorop. Toch is het soms nodig.

De boom is afgekeurd of ziek

We controleren onze bomen regelmatig. Zo lang een zieke boom geen gevaar oplevert voor de omgeving, laten we hem staan. Soms helpt het om de boom goed te snoeien. Afgekeurde bomen leveren een gevaar op voor de omgeving en worden zo snel mogelijk verwijderd.

De boom veroorzaakt schade aan stoepen, wegen of gebouwen

Boomwortels kunnen stoepen of bestrating opdrukken, tegen een woning aan groeien of de fundering van een huis beschadigen. Als dit zo is kunnen we een paar dingen doen:

  • We laten de boom staan en herstellen de schade die hij heeft veroorzaakt
  • We verbeteren de standplaats van de boom. Hiermee voorkomen we nieuwe schade
  • We kijken of we de omgeving rondom de boom kunnen veranderen.

Lukt dit allemaal niet, dan moeten we de boom helaas weghalen. We verplanten of kappen de boom dan. Hiervoor vraagt de gemeente een vergunning aan.

De boom staat in de weg bij een herinrichting

Soms moet een boom weg vanwege een herinrichting van een straat. Dit proberen we natuurlijk zo veel mogelijk te voorkomen door goed na te denken over het ontwerp van de straat en de boom erin mee te nemen. Lukt dit niet, dan verplaatsen of kappen we de boom. Ook hiervoor vraagt de gemeente een vergunning aan.  

De boom is dood

Soms gaan bomen toch opeens dood. En dode bomen kunnen gevaar opleveren vanwege afvallende takken. Of ze waaien om bij een storm. Voor het kappen van dode bomen vragen we een vergunning aan.

We storen vogels niet bij bomenkappen

Onze vakspecialisten houden zich aan de gedragscode Wet Natuurbescherming. In deze wet staat bijvoorbeeld dat we (broedende) vogels niet mogen storen. Als er een noodkap is en er zit een nest in de boom, dan verplaatsen we dit nest met de grootst mogelijke zorg naar een andere boom. Of we zetten een gedeelte rondom een boom af en wachten totdat de vogeltjes het nest hebben verlaten.

Kappen van uw eigen boom

Heeft u een boom in uw tuin die u wilt kappen? Dan moet u meestal een vergunning aanvragen. Ga daarvoor naar de pagina omgevingsvergunning aanvragen.

Vergunningen voor bomen kappen

Wordt er ergens een boom gekapt en u wil zien waarom? De aanvragen die de gemeente krijgt en besluiten die de gemeente neemt, vindt u bij de pagina openbare bekendmakingen.