Besluitenlijst college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke week op dinsdag over beleidsnota's en concrete plannen. De besluiten die het college neemt vindt u op de openbare besluitenlijst.

Meest recente besluitenlijst college

Oudere besluitenlijsten

Bent u op zoek naar een oude besluitenlijst? Ga naar het webarchief. U kunt zoeken op datum (vanaf 21-12-2012 tot nu) en op trefwoord.