Wie verdient een blijk van waardering?

De coronacrisis raakt ons allemaal. Maar het positieve is dat we overal om ons heen mooie en hartverwarmende initiatieven zien ontstaan om elkaar door deze moeilijke tijd heen te helpen. En dat mogen en moeten we waarderen. Daarom gaan de wijkmanagers initiatiefnemers in het zonnetje zetten met een Blijk van Waardering. 

Blijk van Waardering

De Blijk van Waardering bestaat uit een oorkonde en een Twinkeling cadeaubon die te besteden is bij winkeliers van Winkelstad Veenendaal. In totaal belonen wij 50 initiatieven.

Aanmelden

Kent u een inwoner, een ondernemer of een organisatie die het initiatief heeft genomen om andere Veenendalers te helpen? Meld deze persoon dan aan voor 1 juni 2020.

Meld iemand voor Blijk van Waardering

Voorwaarden

De voordracht voor een Blijk van Waardering:

  • heeft betrekking op een Veenendaalse initiatiefnemer, vrijwilliger, ondernemer of organisatie;
  • wordt gesteund door minimaal twee personen, die géén familie zijn van de initiatiefnemer, vrijwilliger, ondernemer of organisatie;
  • geldt alleen voor initiatieven die zijn ontstaan vanwege de coronacrisis en ten goede komen aan en in het belang zijn van een groep inwoners;
  • is onderbouwd met heldere argumenten.

Procedure

  • De wijkmanagers beoordelen de aanmeldingen en bepalen of een initiatief in aanmerking komt voor de Blijk van Waardering. 
  • U krijgt een e-mail van de wijkmanager met de uitkomst. 
  • De wijkmanagers sturen de initiatiefnemer, vrijwilliger, ondernemer of organisatie een oorkonde en Twinkeling cadeaubon op.
  • De initiatiefnemer, vrijwilliger, ondernemer of organisatie maakt een leuke foto van de waardering en stuurt deze op naar de gemeente.
Naar overzicht