Verlenging samenwerking Bedrijveninvesteringszone Winkelstad Veenendaal

In het centrum van Veenendaal werken ondernemers, pandeigenaren en de gemeente samen om te zorgen voor een aantrekkelijke binnenstad. Dit doen zij verenigd in de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Winkelstad Veenendaal. De samenwerkingsovereenkomst die er nu is loopt op 31 december 2022 af. Het BIZ-bestuur wil graag doorgaan met de samenwerking. Dit kunnen we realiseren als de ondernemers en eigenaren weer in meerderheid deze plannen ondersteunen.  

Voor de komende vier jaar maakte het BIZ-bestuur een plan van aanpak

Hierin staat hoe zij wil blijven werken aan een aantrekkelijk centrum voor inwoners en bezoekers. Op deze pagina leest u de belangrijkste punten uit het plan ‘Van Winkelstad naar Binnenstad'.  

Wilt u het complete plan ontvangen? 

Stuur dan een e-mail naar ondernemen@veenendaal.nl.  

De BIZ richt zich komende jaren op 4 thema’s

Deze vier thema’s richten zich op een toekomstbestendige, goed georganiseerde en bruisende binnenstad, waar het prettig verblijven is en altijd iets te doen is.  

Thema 1: Toekomstbestendig hart van Veenendaal 

Hierbij gaat het om de transformatie en het compacter maken van het centrum, verduurzaming, digitalisering en functiemenging. 

Thema 2: Bruisend hart van Veenendaal 

Hierbij gaat het om het creëren en neerzetten van een onderscheidende identiteit, herkenbaar profiel en vernieuwende evenementen van en in de binnenstad van Veenendaal. Met als doel: meer bezoekers, langere verblijven, trotse Veenendalers en een florerend bedrijfsleven. 

Thema 3: Prettig verblijven in hartje Veenendaal 

Dit thema heeft als doel blije bezoekers die graag terugkomen én langer blijven. Naast blije bezoekers zorgen leefbaarheid en een goede uitstraling ook voor een fijn woon- en werkklimaat in de binnenstad. 

Thema 4: Georganiseerd hart van Veenendaal 

Over het algemeen worden de binnenstedelijke opgaven steeds ingewikkelder. Een professionele samenwerking is nodig om regie te kunnen voeren en tot gezamenlijke keuzes te komen. De volgende activiteiten worden uitgevoerd binnen de BIZ: belangenbehartiging, binnenstadmanagement, onderlinge communicatie, (netwerk)bijeenkomsten, doorontwikkeling BIZ bestuur en betrokkenheid ondernemers en vastgoedeigenaren.  

BIZ-gebied

Binnen de BIZ zijn alle gebruikers ondernemers en eigenaren van gebouwen verplicht een bijdrage te betalen aan de BIZ. Eigenaren van woningen in het gebied hoeven geen bijdrage te betalen. Het BIZ- gebied Winkelstad Veenendaal bestaat uit de volgende adressen: 

 • ’t Gelderland: 1, 9 
 • Achterkerkstraat: 12, 14, 22 
 • Achterstraatje: 3, 3A-C 
 • Adriaan P. de Kleuverstraat: 6 
 • Bernard van Kreelpoort: 3-8, 10 
 • Brouwersgracht: 1-3, 9A, 28, 30, 60, 62, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 92 (Unit G), 98, 100, 150, 156, 162, 168, 232, 234, 249, 261, 269, 305, 307, 327, 329, 345, 347 
 • Corridor: 1, 2, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 35, 37, 40-46, 48, 49, 52-56, 60 
 • De Korenbeurs: 4, 8 
 • Fluitstraat: 1, 76B, 78, 80 
 • Helling: 2 
 • Hoofdstraat: 1, 2, 5-9, 10, 12-14, 16, 18, 20-31, 33, 34, 36-39, 40K, 42-44, 46-48, 52, 53, 55-62, 64-68, 70-72, 77-79, 81-85, 87-98, 100-109, 111, 113K, 113, 118B, 118 
 • Hoogstraat: 2-4, 6, 8-15, 19, 20, 28 
 • J.G. Sandbrinkstraat: 1-7, 22, 27, 33, 35, 41, 43, 45, 49, 53 
 • Kees Stipplein: 1, 6, 8, 72, 74, 76, 78 
 • Kerkewijk: 8, 10, 10B, 15, 17A, 17, 19, 21A, 23, 25, 27, 27B, 29, 31, 31K, 35, 37A, 37 
 • Markt: 3-6, 8-10, 14, 17-20 
 • Passage: 1, 8, 9, 11, 14, 16-18, 20, 21, 23-26, 28-30, 36-40, 42-48, 50, 52 (A), 54, 56-58, 61-69, 71, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97 
 • Prins Bernhardlaan: 1, 3, 
 • Raadhuisplein: 1 
 • Scheepjeshof: 1, 2A, 4, 6, 14, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 46, 52, 60, 66, 70, 72A, 72B, 74, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 94A, 94, 96, 98, 100, 104, 112, 114, 
 • Suikervat: 1, 3, 6, 8 
 • Synagogestraat: 6, 8, 103 
 • Thoomesplein: 1-6 
 • Tuinstraat: 4, 9,14A, 14, 16, 19, 21A, 21, 27, 29 (E+F), 35, 39, 43, 75, 77, 79, 83, 95, 97, 97A, 99, 100, 102, 107C, 111, 115, 119, 123, 133, 145 
 • Verlaat: 2 
 • Zandstraat: 1, 3, 5, 7 (A-C), 9, 11, 15, 23 
 • Zwaaiplein: 1, 3 

Bijdrage aan de BIZ

De bijdrage die ondernemers en vastgoedeigenaren betalen is verschillend. Ook wordt er onderscheid gemaakt tussen een overdekt gebied en een niet-overdekt gebied. Ondernemers en eigenaren in een overdekt gebied betalen al een bijdrage voor bijvoorbeeld promotie, evenementen en aankleding aan de vastgoedeigenaar of winkeliersvereniging. Om te zorgen dat hier ook in een niet-overdekt gebied geld voor is, is de bijdrage in dit gebied hoger. 

  BIZ-bijdrage 2023
Gebruikers niet-overdekt gebied 355,30 euro
Eigenaren niet- overdekt gebied 236,50 euro
   

BIZ boekt resultaat voor een aantrekkelijk centrum

De afgelopen 4 jaar heeft BIZ Winkelstad Veenendaal al veel bereikt. Het merk Winkelstad Veenendaal staat als een huis in de regio, de inspanningen op het gebied van marketing, promotie, evenementen en aankleding worden door zowel consument als ondernemer hoog gewaardeerd. Tijdens de afgelopen coronacrisis hebben we allemaal kunnen zien hoe belangrijk een professionele samenwerking is. Dankzij de inkomsten uit Twinkelingen en diverse subsidies vanuit de gemeente is BIZ Winkelstad Veenendaal ook financieel gezond. Inmiddels levert deze samenwerking meer op, dan dat het de ondernemers kost.