Update rondom sloop deel winkelpand Dr. Slotemaker de Bruïneplein

Gecontroleerde sloop dak winkelpand Bruïneplein

Tussen 25 mei 2022 en 31 mei 2022 is het gedeelte van de dakvloer van de uitbouw van het pand dr. Slotemaker de Bruïneplein 11 dat nog op instorten stond gecontroleerd gesloopt. Dit gaf de toezichthouders van de gemeente Veenendaal de mogelijkheid om alle naast- en bovengelegen panden te controleren en beelden op te nemen van de scheurvorming die is ontstaan na de instorting. De gevonden scheurvorming geeft geen reden tot het nemen van verdere maatregelen.

Daarom heeft de gemeente op 31 mei 2022 in een gesprek aan de bewoners/gebruikers/eigenaren van dr. Slotemaker de Bruïneplein 9, 9a, 11, 11a, 13 en 15 verteld dat de panden per direct weer gebruikt mogen worden. Dr. Slotemaker de Bruïneplein 13a is nog niet gecontroleerd, deze woning mag nog niet worden gebruikt totdat we weten of alles veilig is.