Uitkomsten Veiligheidsenquête Veenendaal

Eind december 2020 is de Veiligheidsenquête in Veenendaal uitgezet via sociale media en het burgerpanel. De Veiligheidsenquête is door 1276 inwoners ingevuld, daar zijn we erg blij mee! Hoe veilig vinden inwoners van Veenendaal, hun wijk en buurt? Ben je benieuwd naar de resultaten? 

Veilig gevoel in de buurt en woning

Over het algemeen voelen veel bewoners zich veilig in hun buurt (rapportcijfer 8,3) en eigen woning (rapportcijfer 8,6). ’s Avonds neemt dat gevoel van veiligheid op straat af (rapportcijfer 6,9). 

Weinig tot geen criminaliteit

De meeste bewoners, die de enquête hebben ingevuld, geven aan dat zij niet veel, weinig of geen criminaliteit in de buurt ervaren. Het overheersende gevoel is dat de criminaliteit niet stijgt, maar ook niet daalt. Dit beeld laten de cijfers van de politie ook zien. 

Woninginbraken en drugs dealen

Wat opvalt is dat bewoners vinden dat woninginbraken en drugs dealen het meest voorkomt in Veenendaal. Uit de cijfers van de politie blijkt juist dat beide soorten criminaliteit in 2020 flink zijn gedaald. 

Meer blauw op straat

Uit de enquête blijkt dat (jeugd)overlast en verkeersveiligheid onderwerpen zijn die bewoners bezighouden. Meer zichtbaarheid van politie of BOA’s op straat is een wens en op sommige plekken ook verbetering van de straatverlichting.  

Blijf criminaliteit melden!

Het blijft hoe dan ook belangrijk om criminaliteit te melden! Als we niet weten dat er iets speelt, kunnen we het ook niet aanpakken. We zien een hoge bereidheid om criminaliteit, vermoedens of verdachte situaties te melden, maar het kan altijd beter. 

Zie je signalen van criminaliteit? Dan kun je terecht bij de politie. Bij spoedsituaties bel je 112. 

Anoniem misdaad melden

Wil je liever anoniem een melding doen, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of meld het op www.meldmisdaadanoniem.nl. Je kunt signalen over veiligheid in de wijk ook bij de gemeente melden via veiligheid@veenendaal.nl.

Whatsapp buurtpreventie en Burgernet

In Veenendaal maken veel bewoners al gebruik van de WhatsApp buurtpreventiegroepen en Burgernet. Door de Veiligheidsenquête is dat aantal ook nog eens gegroeid! Via de WhatsApp buurtpreventiegroepen en Burgernet kun je zelf veel bijdragen aan de veiligheid in jouw wijk. Wil je je ook graag aanmelden voor een WhatsApp buurtpreventiegroep in jouw buurt of voor Burgernet?

Veiligheid verder verbeteren

Door de Veiligheidsenquête worden belangrijke aandachtspunten in de gemeente en de wijken zichtbaar. Afdeling Veiligheid van de gemeente, de politie, de BOA’s en de wijkteams gaan hiermee aan de slag. 

Uitkomsten Veiligheidsenquête in maart uitgebreid in de media 

In maart komen we met meer cijfers en uitkomsten over het veiligheidsgevoel van inwoners  in Veenendaal en hun wijk. Een artikel met de resultaten zal via verschillende kanalen verspreid worden.

Naar overzicht