Tips voor verantwoord hout stoken

Bij het stoken van hout komen schadelijke stoffen vrij die slecht zijn voor de gezondheid. Met name in wijken waar warmte-terug-win installaties aanwezig zijn levert dit extra overlast op. Als er dan toch gestookt wordt is het van belang dat de overlast zoveel mogelijk wordt beperkt. Dit kan door op een goede manier te stoken.

Hieronder een aantal slimme stooktips:

 1. Stook alleen droog hout. Vochtig hout brandt niet goed en dat geeft extra veel rook en fijnstof. Wilt u zelf hout hakken? Droog het hout dan minstens 2 jaar. Het hout is droog als het gebarsten is of als de bast loslaat.
 2. Gebruik nooit geverfd of geïmpregneerd hout. Bij verbranding hiervan komen namelijk zware metalen vrij. Ook spaanplaat is uit den boze, vanwege de lijm die erin zit.
 3. Stook geen papier of karton. Het geeft veel rook en vliegas en is daarom zelfs verboden als brandstof.
 4. Heeft u een allesbrander? Neem dit woord dan niet letterlijk: u mag er niet alles in verbranden (geen plastic, afval, geverfd hout, enzovoorts). Gebruik ook hiervoor enkel onbewerkt, droog en schoon hout.
 5. Stook niet bij windstil of mistig weer, de rook blijft dan hangen en kan plaatselijk veel luchtvervuiling veroorzaken. Op de Stookwijzer kunt u zien wanneer u beter niet kunt stoken.
 6. Gebruik haardhout met FSC- of PEFC keurmerk. Dat garandeert dat het hout uit verantwoord beheerd bos komt.
 7. Wordt het binnen te warm met de houtkachel aan? Stook dan met minder hout en zet even een raam open. Schuif niet de luchttoevoerklep dicht (‘smoren”). Het hout verbrandt dan niet volledig waardoor er extra veel schadelijke stoffen ontstaan.
 8. Zet de luchttoevoer in de kachel helemaal open, net als de klep in de schoorsteen. Dat zorgt voor een betere verbranding en dus minder schadelijke stoffen (zoals Pak’s en koolmonoxide).
 9. Houd ventilatieroosters tijdens het stoken open (of zet een raampje open). Het vuur kan dan zuurstof aantrekken en de rook kan via de schoorsteen afgevoerd worden.
 10. Controleer of u goed stookt: een goed vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen en u ziet bijna geen rook uit de schoorsteen komen. Oranje vlammen en donkere rook geven aan dat de verbranding niet goed is, zorg dan voor voldoende luchtaanvoer.
 11. Stook niet iedere dag en zeker niet langer dan 4 uur op één dag. Zo blijft u vrienden met de buurt.

Optreden tegen overlast van hout stoken

Bij het optreden van houtstookoverlast worden in de gemeente Veenendaal de volgende stappen doorlopen:

 1. Voorlichting
 2. Instellen van een onderzoek (technische eisen bouwbesluit)
 3. Technische instrumenten (plaatsen filters, vervangen kachels)
 4. Juridische instrumenten (onderzoek om hinder conform art. 5:37 Burgerlijk Wetboek vast te stellen)
 5. Inzetten van bestuurlijke opties (instellen stookseizoen/stookverbod)
Naar overzicht