Start digitaal spreekuur en initiatievenloket in de wijk

De wijkteams in Veenendaal starten met een digitaal spreekuur en initiatievenloket. Bespreek zaken in je wijk of buurt met het wijkteam over leefbaarheid, openbare ruimte, veiligheid, enz. Bij het initiatievenloket helpen het wijkteam en Veens Welzijn je bij het uitwerken van een bewonersinitiatief. Maak een afspraak

Digitale spreekuur

Door corona is het niet mogelijk om een ‘normaal’ spreekuur in de wijk te houden. De wijkteams willen bewoners wel de mogelijkheid bieden om zaken die spelen in de wijk of buurt met hen te bespreken. Daarom starten we met een digitaal spreekuur. 
Welke onderwerpen kun je met het wijkteam bespreken? Denk aan onderwerpen over de openbare ruimte in je straat, buurt of wijk. Bijvoorbeeld over verkeer, parkeren, groen, veiligheid, leefbaarheid, (zwerf)afval, hondenpoep, spelen, enz. 

Spreekuur is niet voor meldingen

Het spreekuur is niet voor meldingen. Via het meldforulier kun je eenvoudig meldingen doen van bijvoorbeeld: losse stoeptegels, kapotte straatverlichting, afval op straat, vernielingen, criminele activiteiten, enz. 

Initiatievenloket

Bewoners kunnen zelf ook veel doen om hun buurt of wijk te verbeteren. Heb je een goed idee om je straat, buurt of wijk te verbeteren? Het wijkteam en Veens Welzijn helpen je om goede ideeën uit te werken tot bewonersinitiatieven.

Vaste spreekuurtijden

Het wijkteam heeft in elke wijk vaste spreekuurtijden. Als er geen coronamaatregelen zijn kun je gewoon binnenlopen bij het spreekuur of het initiatievenloket. Als je nu een afspraak maakt voor het spreekuur of initiatievenloket, dan wordt je op deze vaste spreekuurtijden uitgenodigd voor een digitaal gesprek.

Naar overzicht