Resultaten steekproeven veiligheid

Op 21 februari 2023 heeft de gemeente weer een integrale veiligheidscontrole gehouden in Veenendaal. Dit deden wij samen met andere overheidsorganisaties en instanties. Er is een controle uitgevoerd bij een coffeeshop, een avondwinkel, een kapsalon, een kamerverhuurpand en daarnaast is een aantal leegstaande bedrijfspanden bekeken.

Dit hebben we aangetroffen

  • In een kamerverhuurpand bleek een persoon ingeschreven te staan die er niet meer woont. De gemeente start een procedure om deze persoon uit te schrijven.
  • Stedin constateerde energiefraude in een van de panden.
  • Stedin heeft in een ander pand de stroom afgesloten omdat er langere tijd geen energiecontract was afgesloten.

Waarop controleren we in een woning?

Het doel is enerzijds om te controleren of de gegevens zoals vastgelegd in de Basisregistratie Personen (BRP), overeenkomen met hoe het echt is. Anderzijds wordt onderzocht of de bewoning van de woning overeenkomt met de regels van het bestemmingsplan. Ook wordt er op toegezien dat er geen sprake is van ongewenste en onrechtmatige situaties. Hiermee bedoelen wij bijvoorbeeld situaties waarbij mensen hulp (zorg) ontvangen en er geen gebruik van maken. Of denk aan situaties waarbij sprake is van het ontduiken van belastingen en/of sociale premies, uitkeringsfraude of situaties waarbij bouw- of milieuwetgeving wordt overtreden.

Waarop controleren we bedrijven of bedrijfspanden?

Het is belangrijk dat iedereen veilig kan ondernemen in Veenendaal. Daarom controleert de bouwinspecteur van de gemeente panden op onder andere brandveiligheid en ruimtelijke aspecten. De Omgevingsdienst controleert of een bedrijf zich houdt aan de milieuregels. En de Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op gezonde en veilige werkomstandigheden en een eerlijk loon.

Waarom een gezamenlijke controle?

Een gezamenlijke controle zorgt ervoor dat we in één keer veel controles tegelijk kunnen doen. Daardoor is de overlast voor de ondernemer en de klanten of bewoners zo beperkt mogelijk. We voeren de gezamenlijke controles uit op basis van signalen en steekproefsgewijs. En we houden rekening met bedrijven die deel uitmaken van een branche waarvan bekend is dat regels niet goed worden nageleefd.

Is u iets opgevallen?

Heeft u signalen dat er ergens iets niet in orde is? Dan kunt u dit melden via ons online formulier op de website of via veiligheid@veenendaal.nl. Bel bij vermoedens van criminele activiteiten direct de politie (0900-8844). Wilt u volledig anoniem een melding doen? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).