Raadhuispleinconcert stopt

Vanaf 2019 stoppen wij met het maandelijkse raadhuispleinconcert. 

Oorsprong

Het huidige raadhuispleinconcert was in 2012 een initiatief van de toenmalige burgemeester Ties Elzinga om de oranje vleugel een functie te geven in het gemeentehuis. De vleugel was speciaal voor Koninginnedag 2012 gemaakt en daarna door Bol piano’s aan de gemeente geschonken. Na het vertrek van burgemeester Ties Elzinga, hebben zijn opvolgers Wouter Kolff en waarnemer Piet Zoon het maandelijkse raadhuispleinconcert voortgezet en ontvingen zij de (meestal vaste groep) bezoekers.

Nieuwe tijd

Met de komst van onze nieuwe burgemeester, Gert-Jan Kats, breekt ook een nieuwe tijd aan. Iedere burgemeester heeft zijn eigen inzichten en ideeën over het contact met de samenleving. Daarbij speelt persoonlijke interesses een belangrijke rol. Wij willen de nieuwe burgemeester de ruimte geven om zelf invulling te geven aan zijn publieke optredens en het contact met de samenleving.

Misschien komt er in de toekomst een mogelijk alternatief, maar voorlopig stopt het Raadhuispleinconcert.

Naar overzicht