Nieuwjaarstoespraak burgemeester Gert-Jan Kats

Burgemeester Gert-Jan Kats

Nieuwjaarsreceptie Veenendaal 2020
Toespraak burgemeester Gert-Jan Kats

Goedenavond dames en heren, jongens en meisjes,

Van harte welkom bij de Nieuwjaarsreceptie van Veenendaal!
Wat mooi om zoveel mensen te ontmoeten bij het begin van het nieuwe jaar.
En niet alleen bij een nieuw jaar maar ook bij een nieuw decennium… We zijn gekomen in de jaren 20 van de 21e eeuw…

Namens het gemeentebestuur wens ik u allen een gezond, voorspoedig, liefdevol en gezegend 2020!

Honderd jaar geleden, dames en heren, werden er voor het eerst verkiezingen gehouden, op 15 mei 1920, waarbij er sprake was van algemeen kiesrecht voor mannen én vrouwen (gemeenteraadsverkiezingen).

Ook in 1920 trad de Vrede van Versailles in werking en kwam er formeel een einde aan de Eerste Wereldoorlog.

75 jaar geleden kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog

Iets minder lang geleden, maar voor ons Veenendalers niet minder belangrijk, was 60 jaar geleden namelijk 1960. Dat was het jaar waarbij het Gelders en Stichts Veenendaal werden samengevoegd en er stukken grond van Rhenen en Renswoude werden toegevoegd.

Hoewel ik in dit soort toespraken liever vooruitkijk dan terug, heb ik toch behoefte aan een korte terugblik op het afgelopen jaar. 

Mijn eerste jaar als uw burgemeester.

Veel Veenendalers ontmoette ik tijdens kennismakingsbezoeken bij verenigingen, stichtingen, bedrijven, culturele- en sportieve instellingen.

Ik ben onder de indruk van de veelheid aan activiteiten en initiatieven die, vaak belangeloos, worden ondernomen. Maar ook professioneel is er veel in ’t Veen goed georganiseerd.

Heel blij en trots ben ik op met de komst van de kinderburgemeester van Veenendaal, dit seizoen in de persoon van Maud Smit. Maud is het kinderambt aan het uitvinden in onze mooie gemeente en doet dat met buitengewoon veel plezier en inzet. Later op de avond treft u haar op deze plek…

Als iemand die van ‘buiten’ komt, tref ik ook een lokale overheid aan dat professioneel werkt en dienstbaar is. Daarbij kennen we een hoog voorzieningenniveau, als je dat afzet tegen andere gemeenten, tegen relatief lage kosten.

Ik genoot van de persoonlijke gesprekken met jong en oud. Maar soms kon een persoon of bedrijf mij tegenkomen met een hardere hand als er maatregelen getroffen moesten worden die binnen de bevoegdheid van mijn ambt liggen. Die besluiten zijn, soms met pijn in het hart, nodig.

Veel genoegen haal ik uit het dienstbaar zijn aan de lokale democratie, als voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het college.
Op veel andere plekken heb ik het al gezegd; Veenendaal en Veenendalers mogen best eens wat meer trots zijn en trotsheid uitstralen! Er gaat veel heel goed, we zijn een bedrijvige stad en gunnen vaak ook anderen de ruimte…

Natuurlijk kun je altijd je vergrootglas richten op dat wat misgaat of waar een fout wordt gemaakt.
Het leven kent niet alleen maar hoogtepunten er zijn nu eenmaal ook periodes van relatieve rust, saaiheid en soms van verdriet.
Onze koning wees erop in zijn traditionele kersttoespraak als er in een periode van rust vragen en twijfels naar boven komen; hij zei:
“ ‘Doe ik het wel goed?’ ‘Maak ik de juiste keuzes?’ ‘Ben ik wel echt gelukkig?’
Dat streven naar geluk is mooi, maar het mag geen obsessie worden.
Ook verdriet mag er zijn. Ook twijfels en gevoelens van eenzaamheid mogen er zijn. Ook mislukkingen en tegenslagen horen bij het leven.
In de jacht naar geluk en succes kunnen we onszelf soms voorbijlopen. We willen als vrije mensen het beste uit het leven halen, en verwijten het onszelf als dat niet lukt. We spiegelen ons aan anderen, leggen de lat hoog en presenteren graag een perfecte versie van onszelf aan de buitenwereld. Alsof er een taboe rust op onzekerheid en tekortkomingen.
Maar niemand is perfect.
Gelukkig maar.”

Tja, in dat licht, wat gaat dit nieuwe jaar ons brengen? 
Gaan we, koste wat kost, alles richten op persoonlijke hoogtepunten en ultieme momenten van geluk?

Veel genoegen kunnen we ook scheppen uit het gewone, normale leven dat in dit nieuwe jaar weer op gang komt.

Het jaar 2020 is begonnen met een relatief rustige, feestelijke en mistige jaarwisseling. Helaas maakt vuurwerk in handen van onverlaten dat er schade is aan de openbare ruimte.

Het jaar 2020 is het jaar waarin we herdenken dat we 75 jaar geleden zijn bevrijd en dus alweer 75 jaar in vrede leven.
Wat een voorrecht is dat en daar kunnen we niet zuinig genoeg op zijn. Vrijheid is het waard om blijvend voor te werken, hard werken!
In Veenendaal zijn er verschillende initiatieven die, met als coördinatiepunt de stichting Oranjedag, een week vol herdenken, vieren en feesten tot stand brengen.

Daarnaast, ik zei het al aan het begin van mijn toespraak, vindt op 12 maart de aftrap plaats van een reeks aan momenten die worden verbonden onder het thema ‘Veenendaal Verenigd/t’.

Ook in politiek en bestuurlijk opzicht komt 2020 tot leven.
Te beginnen met de langverwachte discussie en besluitvorming rond de totale afweging in het sociale domein; 
van werk, inkomen en eventuele ondersteuning 
via hulp door middel van een WMO voorziening 
naar de zorg voor onze jeugd die daarbij hulp nodig heeft.
Kunnen we dat goed op elkaar aan laten sluiten, kunnen we het toegankelijk houden, kunnen we het blijven betalen en ongetwijfeld zullen er vele vragen volgen.

Het woord betalen valt; blijvende aandacht is nodig voor de gemeentefinanciën. Met een rijksoverheid die de gemeenten als uitvoeringsloket lijkt te zien en in financieel opzicht als sluitpost zijn we geen partners voor elkaar. Mijn oproep aan Den Haag is dan ook: Zie ons als volwaardige partner; met de ruimte voor enerzijds onze eigen, politieke afwegingen en anderzijds voldoende financiële middelen om onze taken te kunnen doen.

2020 is ook het middelpunt van de huidige raadsperiode…

In 2020 gaan met elkaar in gesprek over de toekomst van onze prachtige binnenstad, onze winkelstad. Ook hierbij hebben we elkaar; overheid, winkeliers en pandeigenaren hard nodig. Niet tegenover elkaar maar naast elkaar, met respect voor ieders rol en belang. De consument, u en ik, speelt daar bij een grote rol. Kopen wij bij onze middenstand of kiest u voor online shoppen?

Hoe gaat het met bouwen in en aan Veenendaal, zijn de oplossing voor het zogenaamde ‘stikstofprobleem’ afdoende om onze bouwambities te blijven uitvoeren?

De regionale samenwerking in FoodValley komt dit jaar in een volgende fase. Mede dankzij de regiodeal die we konden sluiten met het rijk wordt er vanaf dit jaar, de komende drie jaar meer dan 70 miljoen geïnvesteerd met en in onze regio. De bedrijven, onderwijsinstellingen en wij als overheden slaan de handen ineen om volgens de drie thema’s voedselproductie, gezonde voeding en kennis vergaren en delen, stappen vooruit te maken naar een duurzame, toekomstbestendige samenleving.

Dames en heren, ik ga afronden, we gaan namelijk ook nog een aantal Veenendalers, welverdiend, in het zonnetje zetten.

Ik zou nog heel veel kunnen zeggen over bijvoorbeeld veiligheid, over het harde werken van de hulpdiensten, waarbij de politie chronisch is onderbedeeld, de vrijwilligers van de brandweer die bij nacht en ontij voor ons klaarstaan, de professionals van de ambulancedienst die rennen voor ons leven…
En een heleboel andere thema’s zou ik willen benoemen; dat doe ik niet. Ik ga ervan uit dat bij het gesprek of discussie over die onderwerpen we elkaar dit jaar gewoon gaan ontmoeten.

Als Veenendalers onder elkaar, de schouders eronder!

Ik kijk ernaar uit!    

Dankuwel! 

Naar overzicht