Lachgasverbod per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 is het recreatief gebruik van lachgas landelijk verboden. De gemeente handhaaft samen met de politie op dit verbod.

De afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat het recreatief gebruik van lachgas leidt tot enorme gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Vanaf 1 januari valt het recreatief gebruik van lachgas onder Lijst II van de Opiumwet. Het is vanaf dat moment verboden om, onder andere, lachgas binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen, te verkopen of te hebben. Naast handhaven op dit verbod, blijft voorlichting en preventie een belangrijk onderdeel van de aanpak.