Twaalf Koninklijke onderscheidingen uitgereikt

Burgemeester Gert-Jan Kats

Op maandag 26 april 2021 heeft burgemeester Gert-Jan Kats twaalf Veenendalers verrast met een bezoek aan huis om een Koninklijke onderscheiding uit te reiken. In totaal werden elf Veenendalers benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één inwoner werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

Helaas was het vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk om de Koninklijke onderscheidingen op de gebruikelijke wijze uit te reiken. Een huisbezoek op de drempel van het woonhuis van de decorandus was wel mogelijk. Burgemeester Gert-Jan Kats reed met een zeer opvallend versierde bus door de stad om alle decorandi te verrassen. Burgemeester Kats: “Juist in deze bijzondere tijd is het belangrijk om stil te staan bij al die mensen in Veenendaal die zich belangeloos inzetten voor anderen. Of dat nu voor de kerk, de (sport)vereniging, verpleegtehuizen of voor mensen om hen heen is, ze verdienen de schijnwerpers. Ik ben blij dat ik, ondanks alle beperkingen, op deze ludieke wijze twaalf inwoners namens Zijne Majesteit de Koning heb mogen verrassen. Het komt hen allemaal van harte toe!”

Wie werden er benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau?

De heer ir. J. (Johan) Huibers

De heer Huibers is sinds 1990 vrijwilliger bij de Historische Vereniging Oud Veenendaal. Bekleedt vanaf 2006 diverse functies, zoals ouderling, bij de Bethelkerk in Veenendaal. Is vanaf 2011 bestuurslid en voorzitter van Architectuurcentrum Veenendaal. Bedenker, initiator en ambassadeur van de Stichting Gilbert van Schoonbeke Veenendaal, waar hij ook voorzitter van de werkgroep ‘Schoon Veenendaal’ is. Initiatiefnemer van Veenendaal aan Zee, een initiatief waarbij ouderen op een ludieke manier een dagje ‘aan zee’ krijgen aangeboden. En tussen 2014 en 2017 oprichter en lid van het Stadslab Veenendaal.

De heer G. (Gerben) Stellingwerf 

Tussen 1985 en 2020 was de heer Stellingwerf actief vrijwilliger, bestuurslid, waarvan 11 jaar als voorzitter, bij de Veenendaalse Schaats- en skeelerclub De Greb. Een vereniging waarvan hij mede-oprichter is. Hij was ook 7 jaar voorzitter van de Volkstuinvereniging Veenendaal. En 5 jaar voorzitter van de Wijkraad West in Veenendaal.

De heer H.A. (Henk) Korving

Vanaf 1992 tot en met 2000 is de heer Korving bestuurslid en beheerder van de bijenstal en de bijentuin van de Bijenvereniging “De Immenhof” in Veenendaal. Tussen 1982 en 2019 was hij secretaris-penningmeester van de Bijenmarkt Veenendaal. Vanaf 2015 is hij lid van de thuisfrontcommissie van de Stichting Laleaua. En vanaf 2020 vrijwilliger bij de Stadsakker in Veenendaal.

De heer A.P. (Anton) de Kievid

Vanaf 2005 is de heer De Kievid vrijwilliger en adviseur bij de winkeliersvereniging Scheepjeshof Veenendaal. Vanaf 2000 is hij lid van de Cliëntenraad en actief vrijwilliger bij Reinaerde Arbeidscentrum Veenendaal. Sinds 2007 is hij actief vrijwilliger bij de Westerkerk Veenendaal. Onder andere bij Club ’95, waar activiteiten worden georganiseerd voor mensen met een beperking. Hij bekleedt vanaf 2007 een vrijwilligersfunctie bij de Stichting MOMO Theaterwerkplaats in Ederveen. En is sinds 2009 ook bestuurslid bij de Stichting Nazorg Veenendaal, een avondschool voor mensen en kinderen met een verstandelijke beperking. En tenslotte is de heer De Kievid de afgelopen 8 jaar secretaris van de Stichting Diensten aan Gehandicapten (Stichting DAG) in Veenendaal.

De heer A.L. (Ad) Veenendaal

De heer Veenendaal is vanaf 1955 vrijwilliger bij de Rooms-Katholieke parochie Zalige Titus Brandsma. In de afgelopen 66 jaar heeft hij in de Willibrordkerk en later in de Salvatorkerk zich enorm verdienstelijk gemaakt. Als koster, verantwoordelijk voor de facilitaire en technische dienst en door het verrichten van vele andere hand- en spandiensten voor de katholieke gemeenschap in Veenendaal.

De heer A.C.H. (Ab) van Merkestijn

Tussen 1970 en 2020 is de heer Van Merkestijn bestuurslid, beheerder en actief vrijwilliger geweest bij de Motor- en AutoClub (MAC) in Veenendaal. En vanaf 1995 tot en met 2013 was hij club- en districtsbestuurder, wedstrijdleider en breedtesport-coördinator bij de Koninklijke Nederlandse Mororrijders Vereniging (KNMV). En de laatste 21 jaar is de heer Merkestijn, oud medewerker van de Ritmeerster Sigarenfabriek in Veenendaal, gids bij het Tabaksteeltmuseum in Amerongen.

De heer C.P. (Cor) van Kleef

Vanaf 1987 tot en met 2020 was de heer Van Kleef voorzitter (tot 2008) en actief lid van de Tennisvereniging Spitsbergen in Veenendaal. Vanaf 1988 is hij ook vrijwilliger gehandicapten tennis bij de Stichting Bewegingsrecreatie in Veenendaal. De heer Van Kleef was één van de grondleggers van het gehandicaptentennis in Veenendaal. En vanaf 2018 is hij actief als commissielid Diaconaal Platform in Veenendaal. 

Mevrouw M.H.G. (Ria) Kuijer-Beukeboom

Vanaf 1985 is mevrouw Kuijer actief vrijwilliger bij de Veenendaalse Atletiekvereniging. Vanaf 1996 vrijwilliger bij het Rode Kruis, afdeling Veenendaal. En vanaf 2002 is zij chauffeur bij de 55plus bus, onderdeel van Veens Welzijn. Bij de Zorggroep Charim, locatie De Meent in Veenendaal onderneemt mevrouw Kuijer sinds 2013 diverse vrijwillige activiteiten met de bewoners. Ook bij de Stichting Triathlon Veenendaal is zij sinds 2014 actief. Tenslotte startte zij in 2015 als lid van de werkgroep ‘NatuurWerkt’ bij IVN Veenendaal-Rhenen.

De heer B. (Bert) van Geerestein

De heer Van Geerestein startte in 1982 (tot 1994) zijn vrijwilligerswerk als elftalleider en lid van de Beheercommissie bij de voetbalvereniging VRC. Hij was 5 jaar penningmeester bij VvE Le Bars Fort. Is vanaf 2011 penningmeester en organisator bij de Bewonerscommissie De Weverij. En vanaf 2015 is hij penningmeester van de huurdersvereniging van Patrimonium Veenendaal. En Energiecoach en penningmeester bij Patrimonium Woonstichting in Veenendaal.

De heer J. (Jan) Langeraar

De heer Langeraar is vanaf 1979 tot op dit moment vrijwilliger, jeugdscheidsrechter en begeleider van jeugdscheidsrechters in opleiding bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB). Ook was hij vanaf 1980 tot 2015 actief vrijwilliger, jeugdscheidsrechter en interne scout bij Voetbalvereniging DOVO. Verricht hij vanaf 2012 vrijwillige activiteiten bij de Bethelkerk in Veenendaal. En was hij 32 jaar vrijwilliger bij het CDA Veenendaal. Daarnaast is hij ook nog 2 jaar actief geweest als maatschappelijk begeleider van statushouders bij Vluchtelingenwerk.

De heer R. (Roel) Vaandrager

Vanaf 2005 is de heer Vaandrager 10 jaar lang gids en educatief medewerker geweest bij Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Vanaf 2006 tot en met 2017 was hij vrijwilliger bij het internetcafé 55+ bij Veens Welzijn. De afgelopen 11 jaar heeft de heer Vaandrager als vrijwilliger bij Veens Welzijn administratieve hulp geboden aan inwoners zonder netwerk. Sinds 2016 is hij financieel hulpverlener bij Schuldhulpmaatje. En vanaf 2014 als bridgebegeleider actief bij Wijs met de Wijk-Petenbos. 
 

Wie werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau?

De heer A. (Arie) Brouwer

De heer Brouwer is vanaf 2003 actief als fysiotherapeut van het heren waterpolo team en lid van de medische advies commissie bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). Sinds 1996 is hij voorzitter en secretaris van de Rotary Club Rhenen/Veenendaal. Als fysiotherapeut was hij vanaf 2005 actief bij de heren en dames selectieteams van Volleybalclub VCV in Veenendaal. En vanaf 2017 is hij lid van de stuurgroep en voorzitter van de commissie sporters, teams en verenigingen bij Team Veenendaal. De heer Brouwer was ook 5 jaar lang jeugdtrainer en coach van verschillende jeugdteams bij VZC Waterpolo.

Naar overzicht