Gezin gezocht! Informatieavond Pleegzorg en Gastgezinnen

We zijn op zoek naar nieuwe pleeg- en gastgezinnen. Daarom organiseert de gemeente Veenendaal samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin Veenendaal (CJG) op woensdag 10 november een informatieavond over pleegzorg en gastgezinnen in Downtown in Veenendaal (Tuinstraat 133). 

Een stil kind, een tiener met autisme of een overbelaste moeder die wat tijd voor zichzelf nodig heeft. Zomaar wat voorbeelden waarbij een pleeg- of gastgezin het verschil voor een kind of gezin kan maken.

Pleeg- of gastgezin

Voor veel kinderen is het vanzelfsprekend om naast hun eigen gezin ook contact te hebben met andere gezinnen via familie, vrienden, school of de kerk. Maar soms ontbreekt zo’n netwerk. In die situaties kan een gastgezin worden gevraagd om te ondersteunen. Sommige kinderen leven in zulke moeilijke omstandigheden dat ze deels of zelfs helemaal niet meer thuis kunnen wonen. In die gevallen kan pleegzorg uitkomst bieden.
Tijdens de informatieavond hoort u de ervaringen van een gast- en een pleeggezin, wordt ingegaan op de verschillen en overeenkomsten tussen gast- en pleeggezinnen en kunt u al uw vragen stellen.

Programma

19.10 uur: Inloop met koffie 
19.30 uur: Opening 
19.35 uur: Lezing door Charissa Bakema (lectoraat Jeugd en Gezin CHE en zelf pleegouder)
20.15 uur: Interview Kees Kerssies met een gastgezin
20.35 uur: Interview Kees Kerssies met een pleegouder
20.55 uur: Vragen 
21.00 uur: Informatiemarkt met koffie (verschillende pleegzorgaanbieders, CJG en 't Keerpunt hebben een stand)
22.00 uur: Afsluiting

Aanmelden

Aanmelden voor deze informatieavond kan door uiterlijk 8 november een mail te sturen naar gezingezocht@veenendaal.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met Kees Kerssies, vrijwilligercoördinator van het CJG, via 06-40707834. 

Naar overzicht