Controle op hondenbelasting 2019

Elke hondenbezitter in Veenendaal is verplicht om hondenbelasting te betalen. Om ervoor te zorgen dat iedereen met een hond ook daadwerkelijk belasting betaalt wordt er huis-aan-huis gecontroleerd. 

Bureau Legitiem doet de controle namens de gemeente. Als de controleur bij u aanbelt, kan hij zich legitimeren. Betaalt u geen belasting voor uw hond(en), dan moet u de hond direct aanmelden. Heeft u kort geleden een hond aan- of afgemeld? Het is mogelijk dat dit nog niet verwerkt is in de gegevens die de controleur bij zich heeft. Hij maakt hiervan een aantekening.

Tarieven

Het aantal honden dat u heeft bepaalt de hoogte van de hondenbelasting. De eerste hond kost € 88,08 per jaar. De tweede en elke volgende hond kost € 128,64 per hond. Indien u houder bent van een kennel bedraagt het tarief € 227,44.

Aan- of afmelden hond

Verandert het aantal honden in de loop van het jaar of vertrekt u uit de gemeente dan wordt de belasting verrekend of in rekening gebracht. U kunt uw hond(en) aan- of afmelden via de Digitale Belastingbalie. U moet hierbij de DigiD-gebruikersgegevens gebruiken van degene aan wie de gemeentelijke aanslag/beschikking is gericht. 

Kwijtschelding

U kunt alleen voor de eerste hond kwijtschelding krijgen. Voor de tweede en eventueel volgende hond(en) kunt u géén kwijtschelding krijgen.

Naar overzicht