Controle hondenbelasting weer van start

Binnenkort gaan controleurs van het bedrijf Legitiem weer huis – aan – huis controleren op het bezit van honden. In Veenendaal moet iedereen die één of meer honden heeft, hondenbelasting betalen. De controleurs bellen bij de inwoners van de gemeente aan om het hondenbezit te inventariseren en zullen zich desgevraagd legitimeren. 

In verband met het coronavirus werken de controleurs volgens de richtlijnen van het RIVM. Ze houden minimaal 1,5 meter afstand aan de deur, dragen handschoenen en gebruiken desinfecterend middel. Als bij u een hond wordt aangetroffen waarvoor geen belasting wordt betaald, zal de controleur u verzoeken alsnog digitaal of schriftelijk aangifte te doen. Heeft u onlangs een hond aan- of afgemeld? Het is mogelijk dat dit nog niet verwerkt is in de gegevens die de controleur bij zich heeft, maar dat dit wel bekend is bij de gemeente Veenendaal. De controleur maakt hiervan een aantekening.

Tarieven

Het aantal honden dat u houdt, bepaalt de hoogte van de aanslag hondenbelasting. Het tarief voor 2021 bedraagt voor de eerste hond € 90,72 per jaar. Voor het houden van een tweede en elke volgende hond bedraagt het tarief € 132,48 per hond. Indien u houder bent van een kennel bedraagt het tarief € 234,36.

Aangifte

Heeft u één of meer honden, dan bent u verplicht dat zelf te melden bij de gemeente Veenendaal. Wijzigt in de loop van het jaar het aantal honden of vertrekt u uit de gemeente dan wordt de belasting verrekend of in rekening gebracht. U moet wijzigingen zelf door geven aan Team Belastingen & Basisregistraties. Meld uw hond(en) aan of af op de Digitale Belastingbalie via de website van de gemeente Veenendaal. U moet hierbij wel de DigiD-gebruikersgegevens gebruiken van degene aan wie de gemeentelijke aanslag/beschikking is gericht. U kunt ook een aangifteformulier afhalen bij de receptie of het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis.

Kwijtschelding

U kunt alleen voor de eerste hond kwijtschelding krijgen. Voor de tweede en eventueel volgende hond(en) kunt u géén kwijtschelding krijgen.

Naar overzicht