Update tot en met 23-03-2020

21-03-2020

Vanmiddag kreeg ik het verdrietige bericht dat een oudere, tot de risicogroep behorende, Veenendaler in het ziekenhuis De Gelderse Vallei is overleden als gevolg van het Coronavirus (COVID-19). Het bericht heeft mij geraakt. Mijn gedachten zijn bij de nabestaanden en ik wens hen sterkte en troost toe.

Dit verdrietige nieuws is meteen een waarschuwing voor ons allemaal. De afgekondigde maatregelen zijn ingrijpend en tegelijk ook echt noodzakelijk om de verspreiding van het virus af te remmen. Houdt u strikt aan deze hygiëne- en andere maatregelen; vooral de 1,5 meter afstand is van groot belang! Niet alleen voor uzelf, maar juist ook ter bescherming van onze kwetsbare medemens.

Sinds de eerste vaststelling van een besmetting in Veenendaal vorige week, zijn er nu 3 Veenendalers positief getest waaronder de overleden inwoner. Door de veranderde testmethode is het hoogstwaarschijnlijk dat er veel meer besmette mensen zijn en er nog meer zullen komen. We hebben elkaar in Veenendaal keihard nodig om door deze situatie heen te komen. Ik zag de afgelopen week veel mooie initiatieven ontstaan om elkaar te helpen en om aandacht voor elkaar te hebben. Deze initiatieven ondersteun ik van harte!

Nog een keer de oproep: let een op elkaar! Vermijd elkaars gezelschap, maar kijk wel naar elkaar om.

Gert-Jan Kats, burgemeester

20-03-2020 - kinderopvang en schoolopvang

De gemeente Veenendaal maakt vanwege de uitbraak van het coronavirus noodopvang mogelijk voor kinderen van 0 tot en met 14 jaar waarvan ouders een cruciaal beroep hebben. Deze ouders kunnen gebruik maken van kinderdagverblijf, opvang op school en BSO als zij zelf niet de mogelijkheid hebben opvang te regelen in hun eigen netwerk. De opvang is er voor kinderen uit Veenendaal op locaties die de gemeente heeft aangewezen.

Een cruciaal beroep betekent dat iemand werk doet dat nodig is om de samenleving in deze bijzondere tijd draaiende te houden. Denk aan werk in de zorg, brandweer, politie, jeugdhulp, transport etc. Het volledige overzicht van cruciale beroepen staat op de website van de rijksoverheid.

Noodopvang regelen

Om gebruik te maken van de noodopvang moet u zelf contact opnemen met eigen kinderopvang of de eigen school. Maakt u nu geen gebruik van kinderopvang, dan kunt u zelf contact opnemen met een van de kinderopvangorganisaties (pdf, 9,19 KB).

De noodopvang is alleen op werkdagen en niet in avonden, nachten en weekenden. Mocht daar veel vraag naar komen dan wordt bekeken of dit kan worden opgezet. 

19-03-2020

Tweede besmetting coronavirus

Een tweede inwoner van gemeente Veenendaal is positief getest op het coronavirus. Dit meldt de GGDru.

Betaling facturen

Bij de betaling van facturen aan leveranciers hanteert de gemeente normaal gesproken een termijn van 30 dagen.  Door de perikelen rond het ‘Coronavirus’ komen veel ondernemingen in (financiële) problemen, doordat opdrachten worden geannuleerd, winkels gesloten worden e.d. Het is in deze omstandigheden belangrijk dat juist de overheid (gemeenten) hierop inspelen en uitstaande vorderingen zo snel mogelijk betalen. De gemeente zal daarom zo snel mogelijk openstaande facturen betalen.

19-03-2020 - Noodverordening

De overheid heeft een reeks maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Overtreding van de maatregelen is strafbaar. Om de maatregelen te kunnen handhaven, heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht een noodverordening ingesteld. De gemeente Veenendaal valt onder deze veiligheidsregio.

Maatregelen

Alle bijeenkomsten en evenementen met meer dan honderd mensen zijn afgelast. Daarnaast zijn alle scholen, eet- en drinkgelegenheden, coffeeshops, sport- en fitnessclubs, sauna’s en seksclubs gesloten. Afhalen bij coffeeshops en eetgelegenheden is wel toegestaan.

De gemeente vertrouwt erop dat iedereen deze aanwijzingen opvolgt. Dit is in het belang van de gezondheid van ons allemaal. Gemeentelijke toezichthouders handhaven deze maatregelen. Eerst door middel van een gesprek met de overtreder of degene die aanstalten maakt een overtreding te begaan. Als dat niet werkt, neemt de overheid maatregelen. 

18-03-2020

 • Afspraak maken voor bezoek aan de balies burgerzaken en burgerlijke stand kan tot en met 6 april 2020 alleen telefonisch via (0318) 538 538. 
 • Heeft u tot en met 6 april 2020 een afspraak staan? Wij kunnen u hierover bellen om te verifiëren of het noodzakelijk is de afspraak door te laten gaan of uit te stellen. Heeft u gezondheidsklachten als verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, dan verzoeken wij u de gemaakte afspraak zelf te annuleren.
 • Het afhalen van een paspoort, id-kaart of rijbewijs kan nog steeds zonder afspraak. Heeft u, of uw kinderen die mee moeten, gezondheidsklachten als verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts dan verzoeken wij u het ophalen van uw document uit te stellen. Het is niet mogelijk uw document door iemand anders op te laten halen. 

Steun voor ZZP-ers

Veel zelfstandig ondernemers en zelfstandigen zonder personeel kampen met financiële tekorten als gevolg van het coronavirus. Om hen te ondersteunen heeft het Rijk op 17 maart 2020 een noodpakket met maatregelen voor behoud van banen en economie vastgesteld. De gemeente Veenendaal regelt de extra tijdelijke financiële ondersteuning voor in Veenendaal gevestigde ondernemers en zzp-ers. De tijdelijke ondersteuning kan bestaan uit twee voorzieningen:

 • Een inkomensondersteuning voor 3 maanden. Dit is een aanvulling op het huidige inkomen tot aan het sociaal minimum. Die hoeft niet te worden terugbetaald.
 • Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,00. Uitstel van aflossing is mogelijk.

De gemeente toetst – in tegenstelling tot het Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz) – niet de levensvatbaarheid van het bedrijf, het inkomen van eventuele huisgenoten of vermogen. Binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag besluit de gemeente tot toekenning of afwijzing.

Meer informatie over de regeling en de voorwaarden vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Aanmelden nog niet mogelijk   

Het is nog niet mogelijk een beroep te doen op de regeling. Aangezien de regeling een terugwerkende kracht kent vanaf 1 maart 2020 is het ook niet nodig per direct een aanvraag in te dienen. Zodra de regeling is uitgewerkt en aangevraagd kan worden, communiceren we hierover.

17-03-2020

Lees de brief van onze burgemeester Gert-Jan Kats over de impact van het coronavirus.

16-03-2020

Het uitgangspunt van de gemeente is dat de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en organisaties gewoon doorgaat. Heeft u zelf klachten, zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, dan vragen we u om uw bezoek aan het gemeentehuis uit te stellen.

Aanvragen en ophalen

Voor bepaalde zaken moet u aan de balies komen, zoals het verlengen van een een paspoort of identiteitskaart, het aanvragen van een rijbewijs, aangifte geboorte en het waarmerken van documenten. Maak eerst online een afspraak.

U kunt uw paspoort, identiteitskaart en rijbewijs gewoon ophalen in het gemeentehuis. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. Ophalen kan van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Online dienstverlening en telefonische vragen

Veel van onze dienstverlening kunt u online regelen. Heeft u een vraag? Dan kunt u ons dagelijks bellen tussen 8.30 en 17.00 uur. Bekijk de digitale mogelijkheden en onze contactinformatie.

Vragen over Wmo kunt u stellen aan het Wmo-loket via (0318) 538 519. Op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur. 

Heeft u een vraag over een bijstandsuitkering? Dan kunt u de afdeling Economie en Werk dagelijks bellen tussen 9.00 en 10.00 uur via (0318) 538 538.

Horeca in Veenendaal

Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.

Bezorgen en afhalen blijft mogelijk. Maar vermijd drukte. Zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw eten mee naar huis (niet ter plaatse opeten).

Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt het ministerie van EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers, bijvoorbeeld in de horeca en de reisbranche kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Ondernemers kunnen meer informatie over deze en andere mogelijkheden opvragen via de volgende kanalen:
•    Rijksoverheid
•    Kamer van Koophandel
•    VNO-NCW

Crisisnummers

VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vindt u informatie die kan helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is telefonisch te bereiken via tel. 0800-2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). 

Bbz voor bijstand ondernemers

Heeft u financiële ondersteuning nodig? Dan kunt u in bepaalde gevallen terecht bij de gemeente voor Bbz of IOAZ. Bekijk hoe we u kunnen helpen

Op de website van Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal vindt u relevante informatie voor lokale ondernemers.

15-03-2020

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs.

Minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst. De maatregelen zijn:

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Bekijk de lijst van cruciale beroepsgroepen.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle horeca (eet- en drinkgelegenheden) gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april. In Veenendaal wordt hierop gecontroleerd.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.

13-03-2020

Door de maatregelen gaan een paar activiteiten die de gemeente organiseert niet door:

 • Broodje Geschiedenis - 16 maart
 • Veenendaal schoonweek - 16 - 21 maart
 • Broodje wethouder - 23 maart

Gemeenteraad schrapt vergaderingen

De vergaderingen van de gemeenteraad gaan tot 1 april niet door. Het gaat om alle vergaderingen die gepland stonden. De agendapunten worden doorgeschoven naar april.

Studiezaal gemeentearchief gesloten

De studiezaal van Gemeentearchief Veenendaal in het gemeentehuis is tot 1 april gesloten. U kunt veel archieven digitaal bekijken. Heeft u vragen, stuur dan een e-mail aan gemeentearchief@veenendaal.nl.

Activiteiten maatschappelijke organisaties

Naar aanleiding van de extra maatregelen van het RIVM heeft de gemeente contact gehad met verschillende organisaties, zoals kerken, moskeeen, sportclubs en horeca.

Maatregelen Veens

Na overleg tussen Veens en de gemeente, heeft Veens de volgende maatregelen genomen om kwetsbare inwoners te beschermen:

 • De buurthuizen in beheer van Veens zijn per direct gesloten tot in ieder geval eind maart. 
 • De 55+ bus rijdt tot eind maart niet.
 • Alle groepsactiviteiten van Veens worden tot en met eind maart gecanceld.
 • De wijkcoaches zijn gewoon telefonisch en per mail bereikbaar. Indien nodig wordt per situatie een inschatting gemaakt of de wijkcoach bij u op huisbezoek komt. 
 • De Veens voordeuren zijn fysiek gesloten, inwoners kunnen wel gewoon met al hun vragen terecht bij Veens via (0318) 544 131 (maandag t/m vrijdag 09.00-12.30 uur) of advies@veens-welzijn.nl.

12-03-2020

Burgemeester van Utrecht Jan van Zanen

De landelijke maatregelen zijn gewijzigd om verspreiding van het coronavirus in Nederland te voorkomen. 

De maatregelen zijn:

 • Blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijdt sociale contacten. Bel pas met de huisarts als klachten verergeren.
 • Het wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen geldt: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Scholen in het basis-, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs blijven gewoon open. Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast, ook in Veenendaal. Wilt u weten of een bijeenkomst doorgaat? Neem dan contact op met de organisatie. 

Deze maatregelen gelden tot en met 31 maart 2020. 

11-03-2020

Vandaag is gebleken dat een inwoner van gemeente Veenendaal het coronavirus heeft. Het gaat om een man die op vakantie is geweest in Italië. Hij zit in thuisisolatie. De man heeft geen kinderen. Op dit moment doet de GGD regio Utrecht een contactonderzoek. Dat doet de GGD in dit soort situaties altijd.

Contactonderzoek

GGD regio Utrecht brengt in kaart met wie deze inwoner contact heeft gehad. De GGD neemt altijd contact op met mensen die risico op besmetting hebben gelopen.

Wat doet de gemeente Veenendaal

De gemeente Veenendaal volgt de adviezen en instructies van het RIVM en GGDrU. Deze organisaties blijven alert op nieuwe besmettingen en passen steeds hetzelfde protocol toe bij nieuwe patiënten: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de patiënt. Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich in Nederland kan verspreiden.

Burgemeester Gert-Jan Kats: ”Ik wil onze inwoner veel sterkte toe wensen. Ik wil u vragen de privacy van deze persoon te respecteren. Op dit moment zijn er voor Veenendaal geen aanvullende maatregelen noodzakelijk. Ik heb nauw contact met de GGDrU en blijf de ontwikkelingen op de voet volgen.”

10-03-2020

Op advies van het RIVM wordt sinds maandagavond 9 maart 2020 ook opgeroepen om geen handen te schudden. De algemene hygiënemaatregelen zoals handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken zijn ook belangrijk om verspreiding tegen te gaan. 

Meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

09-03-2020

Op 9 maart zijn er 56 nieuwe patiënten bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  (RIVM) gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positieve testen op 321.

De meeste patiënten komen uit Brabant: 134. Na Brabant wonen de meeste patiënten in Utrecht: 52. Van 150 personen is bekend dat zij COVID-19 in het buitenland hebben opgelopen. De meeste patiënten waren in Italië. Hiernaast waren er patiënten in Duitsland, Frankrijk, Iran, Oostenrijk, Kaapverdië, Groot-Brittanië en Hong Kong. Van 90 patiënten wordt nog onderzoek gedaan wat de mogelijke bron kan zijn.

04-03-2020

Op dit moment zijn er coronabesmettingen in de provincie Utrecht. De GGD regio Utrecht houdt een liveblog bij over de laatste ontwikkelingen in de regio Utrecht.

Vragen? Bekijk de website van het RIVM

Heeft u vragen over het coronavirus? Bekijk dan eerst de website van het RIVM. Veel vragen worden daar beantwoord. Dit voorkomt wachtijden bij het callcenter. 

02-03-2020

Op dit moment zijn in diverse plaatsen in Nederland coronabesmettingen geconstateerd. 

Heeft u vragen over het virus? Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden op de website van het RIVM.

Staat uw vraag er niet tussen? Bel het landelijk informatienummer 0800-1351.

24-02-2020

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. In Nederland zijn geen patiënten met het nieuwe coronavirus. De meeste patiënten komen uit de regio Wuhan of zijn in deze regio geweest. Ook buiten China is het virus opgedoken, onder andere in Japan, Thailand, de VS Verenigde Staten , Duitsland, Frankrijk, Noord-Italië, Zuid-Korea en Iran.

Heeft u vragen over het virus? Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden op de website van het RIVM.

Gaat u binnenkort op reis? Kijk voor de meest actuele informatie over reisadviezen op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Naar overzicht