Aanslag gemeentelijke belastingen 2021

Ieder jaar rond 1 maart stuurt de gemeente u de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ per post of in uw Berichtenbox via mijnoverheid.nl.

Wat staat er op de aanslag?

Op de aanslag staat welke belastingen u moet betalen, hoe hoog de bedragen zijn, hoe en wanneer u betaalt en wat de nieuwe WOZ-waarde is van uw woning is.

Onroerendzaakbelasting (OZB)

Bent u eigenaar van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning, bedrijf of gebouw) of huurt u een bedrijfsruimte? Dan betaalt u onroerende zaakbelasting (OZB). De tarieven zijn een percentage van de WOZ-waarde. 

Rioolheffing

Rioolheffing betaalt u voor het gebruik van de gemeentelijke riolering. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de WOZ-waarde van het pand. 

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing (AFV) betaalt u voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. U betaalt hiervoor een vast bedrag van € 222,32. Daarnaast betaalt u een bedrag voor het aantal keer dat u in 2020 de restafvalcontainer aan de weg heeft gezet of een vuilniszak in de ondergrondse container voor restafval heeft gegooid. Hoe vaak u restafval in 2020 heeft aangeboden, ziet u vanaf 26 februari in de Digitale Belastingbalie . Meer informatie over afvalinzameling vindt u op www.acv-groep.nl/veenendaal

Hondenbelasting

Hondenbelasting betaald u voor uw hond(en).  Het tarief voor één hond is € 90,72. Voor elke hond meer betaalt u € 132,48. Heeft u een kennel, dan betaalt u een kenneltarief van € 234,36.

De WOZ-waarde

De WOZ-waarde is een schatting van de waarde van uw woning, bedrijfspand of gebouw op 1 januari 2020. Deze waarde is belangrijk voor onder andere de hoogte van de onroerendzaakbelasting (OZB). 

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

De WOZ-waarde is een inschatting van de waarde van uw woning of pand. Deze inschatting doen wij aan de hand van de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen en panden in uw buurt. De datum waarop we de waarde bepalen is 1 januari 2020. 

WOZ-waarde bij nieuwbouw of verbouw

Is uw nieuwbouw woning van na 1 januari 2020 of heeft u in 2020 uw woning verbouwd, dan is de WOZ-waarde bepaald op het waardepeil van 1 januari 2020 van vergelijkbare (verbouwde) panden.

WOZ-waarde is hoger dan vorig jaar

De WOZ-waarde van woningen in Veenendaal is in de periode van 2019-2020 gestegen. Gemiddeld gaat dit om een stijging van 7,3%, wat overeenkomt met het landelijk gemiddelde. Volgend jaar verwachten we weer een stijging van de WOZ-waarde. Dit zal tussen de 8% en 12% zijn. Meer informatie over WOZ-waarde en het bekijken van de waarde van woningen: www.waarderingskamer.nl. Wilt u weten wat de WOZ-waarde is van andere huizen? Kijk dan een op www.wozwaardeloket.nl

WOZ-beschikking huurders

Huurders van een sociale huurwoning hebben belang bij de WOZ-waarde. Dit heeft te maken met het nieuwe puntensysteem (Woningwaarderingsstelsel). Daarom ontvangen huurders een WOZ-beschikking van uw huurwoning. De waarde staat op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw verhuurder of raadpleeg www.huurcommissie.nl.

Niet eens met de WOZ-waarde? 

Bent u het niet eens bent met de WOZ-waarde? Neem dan uiterlijk 26 maart (tussen 09.00-12.00 uur) telefonisch contact op met ons via (0318) 538 538. Wij kunnen u telefonisch vaak al meer inzicht en duidelijkheid geven. Als het nodig is, sturen we een taxateur langs. Blijkt uit onderzoek dat de waarde te hoog is vastgesteld, dan passen we dit aan. We vinden het belangrijk dat de WOZ-waarde van uw pand klopt. Wij hebben geen belang bij een te hoog vastgestelde WOZ-waarde.

Betalen

U moet zelf zorgen dat u de belastingaanslag(en) op tijd betaalt. U ontvangt géén acceptgiro bij de aanslag. Als u via automatische incasso betaalt, dan wordt het totaalbedrag in tien gelijke maandelijkse termijnen van uw rekening afgeschreven. Is het totaalbedrag van uw aanslag lager dan € 50,-? Dan schijven we dit automatisch in drie gelijke maandelijkse termijnen af.

U kunt de gemeente machtigen voor automatische incasso via de Digitale Belastingbalie (vanaf 26 februari). Houd uw DigiD bij de hand. Heeft u geen automatische incasso ingesteld? Dan kunt u de aanslag betalen met internetbankieren in maximaal drie gelijke termijnen.

(Automatische) kwijtschelding

Als u de aanslag niet kunt betalen, komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. U kunt kwijtschelding aanvragen via de Digitale Belastingbalie (vanaf 26 februari). Nadat u uw verzoek heeft ingediend krijgt u automatisch uitstel van betaling. Dit uitstel duurt tot u van ons hoort of u kwijtschelding ontvangt. 

Let op: De maximale kwijtschelding van de afvalstoffenheffing is het vaste tarief van € 222,32. Voor het aanbieden van restafval krijgt u kwijtschelding tot € 96,-. Komt u boven dit bedrag dan moet u het extra bedrag zelf betalen. U krijgt hiervoor geen kwijtschelding. Dit geldt ook als u automatisch kwijtschelding krijgt. 

Vragen over uw aanslag?

Heeft u vragen over de aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ, dan kunt u gratis bellen met de Belastingtelefoon via 0800-0230081. Zij zijn bereikbaar van vrijdag 26 februari tot en met vrijdag 9 april 2021. U kunt dit nummer bellen op werkdagen van 09.00 tot 20.00 uur, behalve op feestdagen.

De Digitale Belastingbalie

Vanaf vrijdag 26 februari kunt u met de Digitale Belastingbalie zelf veel belastingzaken met ons regelen. Ook kunt u zien welke gegevens wij van u hebben en kunt u:

 • uw aanslag/WOZ-beschikking raadplegen (ook van eerdere jaren);
 • uw WOZ-waarde en taxatieverslag bekijken;
 • een bezwaarschrift indienen tegen aanslag/WOZ-beschikking;
 • de voortgang van uw bezwaar volgen;
 • uw aanbod van restafval inzien;
 • uw hond aan- of afmelden;
 • uw automatische incasso regelen;
 • uw rekeningnummer wijzigen bekijken;
 • downloaden formulier voor kwijtschelding;
 • verzoeken om een betalingsregeling;
 • uw aanslag betalen via iDEAL.
Naar overzicht