Opdrachten voor gemeente via Tenderned

Opdrachten voor de gemeente vindt u via Tenderned. Op deze site kunt u zien welke aanbestedingen de gemeente heeft lopen. Ook staan alle documenten vermeld en is beschreven hoe u kunt reageren.

Tenderned bekijken

Om te kunnen reageren op de aanbestedingen van de gemeente, moet u inloggen bij Tenderned met eHerkenning.

Aanbestedingsdocumenten raadplegen

In het inkoopbeleid en de algemene inkoopvoorwaarden vindt u meer informatie over de regels en voorwaarden die de gemeente aan leveranciers stelt.

Groslijsten onderhands aanbesteden infra-werken

De gemeente Veenendaal stelt 7 groslijsten op voor meervoudig onderhandse opdrachten (pdf, 769 KB) voor werken in de infrastructuur. Het gaat om:

 1. Onderhoud aan straatwerk en/of riolering (exclusief hoofdriolering en drukriolering)
 2. Onderhoud aan asfalt
 3. Reconstructie/nieuwe aanleg van straatwerk
 4. Reconstructie/ nieuwe aanleg van riolering
 5. Reconstructie/nieuwe aanleg van asfalt
 6. Werken in verontreinigd grondwater
 7. Omgevingsmanagement

De gemeente bepaalt per project welke groslijst het meest passend is voor het aan te besteden werk. Wilt u op een groslijst komen, dan moet u zich daarvoor aanmelden en daarbij geschiktheid aantonen.

Twee keer per jaar, op 1 januari en op 1 juli worden de groslijsten geactualiseerd. Aannemers kunnen zich aanmelden voor één of meerder groslijsten door een e-mail te sturen aan wouter.fokker@veenendaal.nl met daarin:

 • het verzoek om op de groslijst van de gemeente Veenendaal te komen staan
 • voor welke groslijsten het bedrijf zich aanmeld
 • de bewijsstukken voor geschiktheid (deze vindt u in het aanbestedingsdocument), als bijlage in de e-mail
 • opgave van de positie op de PSO-ladder of gelijkwaardigheid (zie par. 3.2.2), het certificaat als bijlage aan de e-mail toegevoegd
 • mededeling dat de onderneming bedrijfsdeelnemer is aan Bewuste Bouwers
 • een ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument per groslijst. Bekijk het voorbeeld aanbestedingsdocument (pdf, 696 KB), zodat u het goed kunt invullen.

U ontvangt van de gemeente een bericht als de aanmelding is ontvangen en een bericht over de toelating op de groslijst. Wanneer u niet wordt toegelaten, neemt de gemeente contact met u op en bespreekt de reden met u.

Voor opdrachten die niet onder één van de groslijsten vallen, staat het de gemeente vrij om bedrijven op een andere wijze te selecteren.