Schoonmaakondersteuning aanvragen

Kunt u niet of moeilijk zelfstandig uw huis schoonhouden en de was doen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor schoonmaakondersteuning. U kunt dit aanvragen via de vaste aanbieders waarmee de gemeente een contract heeft.

De gemeente heeft een contract met de volgende negen aanbieders:

De aanbieder die u heeft gekozen maakt een afspraak met u en beoordeelt of u schoonmaakondersteuning krijgt. Daarbij wordt uw totale gezinssituatie bekeken.

Kosten schoonmaakondersteuning

U betaalt zelf maximaal € 10,00 per uur. Dit geldt voor maximaal 12 uur in een periode van 4 weken en alleen voor de aanbieders waarmee de gemeente een contract heeft. Heeft u meer uren nodig of heeft u via uw eigen netwerk een aanbieder gevonden, dan moet u de kosten zelf betalen.

gedeeltelijke teruggave kosten schoonmaakondersteuning

Heeft u een inkomen tot 130% van de bijstandsniveau dan komt u mogelijk in aanmerking voor (gedeeltelijke) teruggave via de regeling compensatie klanttarief schoonmaakondersteuning. U kunt de vergoeding aanvragen via Bureau Minimaregelingen .

Overzicht eigen bijdrage huishoudelijke ondersteuning
percentage bijstandsnorm eigen bijdrage per uur
tot 110% 0,00
110 - 120% 2,00
120 - 130% 4,00

Bereikbaarheid Wmo-loket

Heeft u vragen over een Wmo-voorziening, neem telefonisch contact met ons op via (0318) 538 519 (dagelijks tussen 8.30 en 17.00 uur). U kunt ook aan het loket in het gemeentehuis terecht.

Openingstijden balie:
ma: gesloten
di: 9.00 - 13.00 uur
wo: 9.00 - 13.00 uur
do: 9.00 - 17.00 uur
vrij: 9.00 - 13.00 uur

Wmo-ondersteuning aanvragen

Bent u niet in staat om tegen de hulp te zeggen wat er moet gebeuren (bijvoorbeeld door een psychische aandoening of een verstandelijke beperking) en niemand kan dat voor u doen? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de Wmo.

Tegemoetkoming voor minima

De gemeente Veenendaal heeft tegemoetkomingen als u van een laag inkomen moet rondkomen. Bekijk of u in aanmerking komt voor een van onze regelingen.