Hulp bij schulden

Bent u in de schulden geraakt en kunt u er zelf niet meer uitkomen? Dan kunt u gebruik maken van schuldhulpverlening.

Geld lenen

Bij de Sociale Bank Centraal Gelderland  kunt u mogelijk geld lenen om alle schuldeisers tegelijk af te betalen. Vervolgens moet u de lening - inclusief rente - aflossen bij de Stadsbank.

Wettelijke schuldsanering

Wilt u een beroep doen op wettelijke schuldsanering , omdat een minnelijke (vrijwillige) regeling onmogelijk is en alle pogingen tot vrijwillige schuldhulpverlening mislukt zijn? Dan moet u een schriftelijk verzoek indienen bij de rechtbank Midden Nederland. Met het verzoek stuurt u een schuldsaneringsverklaring van de gemeente mee. Daarin legt de gemeente uit waarom er zonder de rechter geen afspraken met de schuldeisers mogelijk zijn. Alle schulden, met uitzondering van een schuld die is opgebouwd via studiefinanciering, vallen onder de wettelijke schuldsanering.

Kwijtschelding belastingen

Als u de belastingaanslag van de gemeente niet kunt betalen, krijgt u mogelijk kwijtschelding. Vraag het formulier online aan.

Regelingen minima

De gemeente Veenendaal heeft tegemoetkomingen als u van een laag inkomen moet rondkomen. Bekijk of u in aanmerking komt voor een van onze regelingen.