Aanvragen geheimhouding persoonsgegevens

U kunt de gemeente online vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven. Dat kan voor uzelf en voor kinderen tot 18 jaar. U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer stopzetten.

U moet inloggen met DigiD.

U kunt geheimhouding aanvragen voor uzelf en kinderen tot 18 jaar.

De gemeente verwerkt binnen een week de geheimhouding.

Wie gebruiken uw gegevens

  1. De gemeente verstrekt nooit persoonsgegevens aan bedrijven of particulieren.
  2. Overheidsorganisaties zoals Belastingdienst en UWV gebruiken uw persoonsgegevens. Ook als u geheimhouding heeft kunnen er aan deze organisaties gegevens verstrekt worden.
  3. Met geheimhouding krijgen de volgende organisaties uw persoonsgegevens niet:
    - advocaten, tenzij zij de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure
    - niet-commerciële bedrijven of instellingen, verenigingen zoals sport- en muziekverenigingen
    - de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)

Wet bescherming persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beschermt uw privacy. In de Wbp staat wat er allemaal wel en niet mag met uw persoonsgegevens. En wat uw rechten zijn als uw gegevens gebruikt worden.

Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie

SILA krijgt mutaties als verhuizingen automatisch door van de gemeentes. Deze organisatie zorgt dat de plaatselijke kerken die mutaties krijgen én dat de privacy van de kerkleden gegarandeerd blijft.