Gehandicaptenparkeerplaats

Bent u lichamelijk beperkt en kunt u uw auto niet altijd voor uw deur parkeren, dan kunt u bij de gemeente een aanvraag indienen voor een eigen gehandicaptenparkeerplaats.

Voor het invullen van het formulier heeft u DigiD en de volgende gegevens nodig:

  • Gegevens van uw huisarts/medisch specialist;
  • Kopieën van uw kentekenbewijs en rijbewijs;
  • Bij een passagiersparkeerplaats: gegevens van de bestuurder.

Voorwaarden aanvragen parkeerplaats

U kunt een eigen gehandicaptenparkeerplaats aanvragen als:

  • U woont of werkt in Veenendaal;
  • U geen parkeerplaats op eigen terrein heeft;
  • Er onvoldoende parkeerplaatsen zijn, waar u lopend kunt komen;
  • U een gehandicaptenparkeerkaart (bestuurderskaart of passagierskaart) heeft;
  • Uw werkgever kan aantonen dat de locatie van uw werk in de buurt is van de aangevraagde parkeerplaats.

Voor een passagiersparkeerplaats geldt een extra voorwaarde:

  • U kunt niet alleen gelaten worden vanwege sociale of psychisch medische aandoeningen.

Verloop van uw aanvraag

De gemeente beoordeelt de verkeerssituatie en de verkeersveiligheid in uw directe woonomgeving.

Binnen 8 weken krijgt u antwoord op uw aanvraag. Als uw aanvraag wordt toegekend, publiceert de gemeente dit besluit op de gemeentepagina, op de website van de gemeente en in de Staatscourant. In deze publicatie worden uw naam, kenteken en de locatie genoemd. Andere privacygevoelige gegevens worden niet gepubliceerd.

Daarna volgt de aanleg van uw parkeerplaats, het plaatsen van het bord en de lijnen op de weg.

Wijzigen kenteken

Heeft u een nieuwe auto gekocht of gaat u met iemand meerijden? Dan kunt u het kenteken dat bij uw parkeerplaats hoort wijzigen.

Voor het invullen heeft u DigiD nodig en een kopie van het kentekenbewijs.

Gehandicaptenparkeerplaats
Type aanvraag Kosten
Aanvraag parkeerplaats € 62,00
Wijzigen kenteken € 11,60

U betaalt voor de aanvraag van een parkeerplaats, ook als u een afwijzing krijgt of de aanvraag later intrekt.

Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Als u niet meer dan 100 meter zelfstandig kunt lopen, komt u misschien in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Parkeergarages en terreinen

In het centrum van Veenendaal vindt u verschillende parkeergarages en parkeerterreinen. Uiteraard zijn er gehandicaptenparkeerplaatsen aanwezig.