Collectieve ziektekostenverzekering

De gemeente Veenendaal biedt samen met Menzis een collectieve zorgverzekering aan voor inwoners met een laag inkomen, de Garant Verzekering. Als u een inkomen hebt tot 130% van de bijstandsnorm, kunt u deze verzekering afsluiten. 

Wat krijgt u?

  • 6% korting op de Basisverzekering en 9% op de aanvullende zorgverzekeringen en tandartsverzekering
  • Vergoeding van maximaal € 400 voor eigen bijdragen voor WMO maatwerkvoorzieningen. Dit zijn eigen bijdragen die u maandelijks moet betalen aan het CAK. U krijgt de factuur van het CAK en kunt die vervolgens bij Menzis declareren;
  • Bij pakket Garant 3 vergoedt de gemeente uw volledige eigen risico; 
  • Menzis accepteert iedereen, zonder medische keuring;
  • Kinderen jonger dan 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.
Premie per maand
Pakket Bedrag per maand
Basisverzekering € 111,86 (inclusief 6% korting)
GarantVerzorgd 1 € 6,32
GarantVerzorgd 2 € 18,15
GarantVerzorgd 3 € 38,17
GarantTandVerzorgd 350 € 10,46
GarantTandVerzorgd 650 € 16,33
GarantTandVerzorgd 950 € 29,07

Kunt u meedoen?

Als het inkomen van u en uw partner lager is dan de bedragen die in de tabel staan, komt u in aanmerking voor de collectieve zorgverzekering.

Jonger dan AOW leeftijd
GarantVerzorgd 1 of 2 GarantVerzorgd 3
Gehuwd/samenwonend € 1.675,12 € 1.814,71
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.172,58 € 1.270,30
Ouder dan AOW leeftijd
GarantVerzorgd 1 of 2 GarantVerzorgd 3
Gehuwd/samenwonend € 1.799,47 € 1.949,43
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.317,98 € 1.427,82

Hulp bij overstappen

Heeft u vragen of wilt u hulp bij het overstappen? Kom op 29 november, 5 december en 27 december tussen 15.00 en 18.00 uur naar het gemeentehuis. Er zit iemand van Menzis voor u klaar om u te helpen.

U kunt ook bellen met de OverstapCoach van Menzis via 088 222 40 80. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 19.00 uur. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de GarantVerzorgd verzekering? Bekijk de video op de website van Gezond verzekerd.

Regelingen voor minima

De gemeente Veenendaal heeft tegemoetkomingen als u van een laag inkomen moet rondkomen. Bekijk of u in aanmerking komt voor een van onze regelingen.