Exploitatievergunning aanvragen

Start u een horecagelegenheid, bijvoorbeeld café of restaurant, of verandert u iets, dan moet u een exploitatievergunning aanvragen. Ook als u geen alcohol schenkt. Via de exploitatievergunning regelt u onder meer het soort bedrijf, de locatie, de openingstijden en het terras.

Stuur het ingevulde aanvraagformulier met alle gevraagde bijlagen aan de gemeente Veenendaal ter attentie van de afdeling Wonen en Leven.

Bijlagen bij de exploitatievergunning

  • Orgineel en geldig paspoort of identiteitskaart van de aanvrager en alle leidinggevenden die vermeld worden in de vergunning;
  • Orginele en geldige arbeidsovereenkomsten van de aanvrager en alle leidinggevenden die vermeld worden in de vergunning;
  • Orginele huur-, pacht- of koopovereenkomst of eigendomsakte van het pand;
  • Orgineel inschrijvingsbewijs handelsregistratie Kamer van Koophandel, niet ouder dan twee maanden;
  • Een bedrijfsplan over de werkzaamheden, de te verkopen producten, de exploitatievorm, gewenste sluitingstijden en de doelgroep(en);
  • Tekening van schaal 1:100 van de inrichting met maten in meters, vloeroppervlakte, indeling en functies van de ruimten en de situering en oppervlakte van eventuele terras.

De behandeling van uw vergunningsaanvraag duurt maximaal 8 weken.

Bijlagen als u een terras wilt plaatsen

Voeg een tekening bij waarop u aangeeft hoe u het terras wilt opstellen. Bij het Omgevingsloket kunt u een terraszonekaart van het kernwinkelgebied opvragen, waarin u de opstelling van uw terras intekent.

Exploitatievergunning
Soort vergunning kosten
exploitatievergunning 694,00
exploitatievergunning in combinatie met drank- en horecavergunning 1042,000
exploitatievergunning met drank- en horecavergunning en terras 1216,00

Drank- en horecavergunning

Wilt u alcoholhoudende dranken schenken bijvoorbeeld in een cafe of restaurant. Download de drank- en horecavergunning en stuur deze ingevuld aan de gemeente terug.

Wijziging leidinggevende doorgeven

Als u in de horeca een nieuwe leidinggevende in dienst neemt of er gaat een leidinggevende weg, meld dit bij de gemeente.

BIBOB-toets invullen

Bij de aanvraag van een drank- en horecavergunning of een exploitatievergunning doet u een BIBOB-toets. Download de vragenlijst.