Energie besparen

In 2035 is Veenendaal energieneutraal. Dat betekent dat we net zoveel energie gebruiken als we opwekken. Iedereen in Veenendaal kan hier een steentje aan bijdragen door te isoleren en zelf zonne-energie op te wekken. Natuurlijk doet de gemeente mee.

Om in 2035 energieneutraal te zijn moeten we nog veel realiseren. Dit doen we door te werken met verschillende programmaperiodes, te beginnen met de periode 2017-2021. Dit doen we in vier pijlers: wonen, werken, mobiliteit en de gemeente als voorbeeld.

De gemeente als voorbeeld

Binnen deze pijlers werken we aan individuele en collectieve projecten. We volgen innovaties en ontwikkelingen en implementeren deze. Daarnaast blijven we als gemeente visie en beleid voor het programma ontwikkelen. Zo gaan we energie besparen, duurzame energie opwekken en het gebruik van de fossiele brandstoffen beperken. 

Met de volgende inspanningen geven we invulling aan de pijlers in het programma:

  • Het energieloket: Een onafhankelijk energieloket in samenwerking met woningbouwcorporaties en aanbieders.
  • Het energieconvenant: Er zit veel energie bij de bedrijven die hebben bijgedragen aan het opstellen van het programma. Voor continuering van deze samenwerking hebben we een energieconvenant met elkaar afgesloten. 
  • Gemeentelijke ‘energyheads': Een intern en integraal team om beleid aan te pakken. Zij zijn ambassadeur voor energieneutraal en werken samen met collega’s (nieuw) beleid uit.
  • Goed voorbeeld doet goed volgen: We starten als gemeente zelf met energiebesparende maatregelen en voldoen op korte termijn aan de energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit.
  • Prestatieafspraken met woningbouwcorporaties: Deze bieden veel handvatten om concrete stappen te zetten in energiebesparing en opwek van duurzame energie. 

In dit programma is de belangrijkste opgave het creëren van inzicht, draagvlak en gedragsverandering. Energietransitie vraagt niet alleen om technologische energie innovatie, maar ook om een maatschappelijke verandering. 

Wilt u zelf uw steentje bijdragen aan een energieneutraal Veenendaal? Bekijk de contactgegevens van het energieloket voor particulieren en de energiemanager voor ondernemers op de website nieuwe energie.