Eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen

Voor de ondersteuning die de gemeente biedt, betaalt u in veel gevallen een deel zelf. Hoeveel u zelf betaalt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw inkomen. 

Bij een voorziening voor een kind of een rolstoel betaalt u geen eigen bijdrage. Past u de woning aan voor uw kind, dan betaalt u wel een eigen bijdrage.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage

Uw eigen bijdrage is gebaseerd op de kosten van de voorziening of het hulpmiddel. In de beschikking kunt u terugvinden hoe hoog die kosten zijn.

Aan de hand van uw inkomen, eventueel vermogen, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden stelt het CAK (het Centraal Administratie Kantoor) voor de gemeente uw maximale bijdrage per vier weken (periodebijdrage) vast. U ontvangt een beschikking van het CAK. Ookal ontvangt u meer zorg (of voorzieningen), u betaalt nooit meer dan het vastgestelde periodebedrag. U krijgt elke 4 weken een factuur van het CAK.

Voor een aantal voorzieningen geldt naast een eigen bijdrage voor de aanschaf een eigen bijdrage voor onderhoud. De gemeente betaalt in dit soort gevallen namelijk onderhoudskosten. Ook hier geldt: u betaalt nooit meer dan uw maximale periodebijdrage.

Hoe lang betaalt u de eigen bijdrage

  • Bruikleen: Als u een vervoers- of woonvoorziening in bruikleen (zorg in natura) van de gemeente heeft, betaalt u de eigen bijdrage zolang u de voorziening in gebruik heeft.
  • Persoonsgebonden budget: U betaalt over de kosten van de aanschaf voor deze voorziening gedurende 3 jaar (39 periodes van 4 weken) een eigen bijdrage. Is het persoonsgebonden budget bedoeld voor onderhoud aan deze voorzieningen, dan betaalt u een eigen bijdrage gedurende 7 jaar (91 periodes van 4 weken).

Als u de eigen bijdrage niet kunt betalen

Heeft u een inkomen op of net boven bijstandsniveau dan kunt u de eigen bijdrage declareren als u de collectieve aanvullende verzekering (Garant Verzekering van Menzis) voor minima heeft. De vergoeding is maximaal € 400,- per jaar.

Heeft u deze verzekering van Menzis niet? Dan kunt u tegemoetkoming digitaal aanvragen via bureau Minimaregelingen of telefonisch via 088 - 20 30 650.

Bereikbaarheid Wmo-loket

Heeft u vragen over een Wmo-voorziening, neem telefonisch contact met ons op via (0318) 538 519 (dagelijks tussen 8.30 en 17.00 uur). U kunt ook aan het loket in het gemeentehuis terecht.

Openingstijden balie:
ma: gesloten
di: 9.00 - 13.00 uur
wo: 9.00 - 13.00 uur
do: 9.00 - 17.00 uur
vrij: 9.00 - 13.00 uur

Tegemoetkoming voor minima

De gemeente Veenendaal heeft tegemoetkomingen als u van een laag inkomen moet rondkomen. Bekijk of u in aanmerking komt voor een van onze regelingen.