Drank- en horecavergunning verenigingen

Wilt u alcoholhoudende dranken schenken bijvoorbeeld in de sportkantine. Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig. U kunt de aanvraag drank- en horecavergunning (PDF, 593 KB) downloaden en ingevuld terugsturen aan de gemeente Veenendaal.

Bijlagen voor verenigingen en stichtingen

  • Duidelijke kopie geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) van de ondernemers en overige leidinggevenden;
  • Bewijsstuk van sociale hygiëne van alle leidinggevenden, inclusief de ondernemers;
  • Actueel inschrijvingsbewijs verenigingen-/stichtingenregister Kamer van Koophandel;
  • Duidelijke tekening (schaal 1:100) van de inrichting waarop de maten in meters, de (bedrijfsvloer-) oppervlakte, de indeling en functie van de te gebruiken ruimte(s) en de situering en oppervlakte van eventuele terras(sen) staan aangegeven;
  • Kopie van het vastgestelde bestuursreglement;
  • Statuten (bij stichtingen en andere rechtspersonen);
  • Arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden in loondienst (als er leidinggevenden in loondienst zijn).

Hoe wordt uw aanvraag behandeld

Als uw aanvraag bij ons binnen is, neemt een medewerker van het omgevingsloket contact met u op voor een afspraak. U moet namelijk met alle leidinggevenden langskomen op het gemeentehuis om een aantal bewijsstukken te tonen.

U en uw leidinggevenden moeten dan het volgende meenemen:

  • Identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
  • Bewijs van sociale hygiëne
Drank- en horecavergunning voor verenigingen en stichtingen
Soort vergunning Kosten
drank- en horecavergunning 353,20
Drank- en horecavergunning voor verenigingen en stichtingen
Soort vergunning Kosten
drank- en horecavergunning 353,20

Drank- en horecavergunning ondernemers

Wilt u alcoholhoudende dranken schenken bijvoorbeeld in een cafe of restaurant. Download de drank- en horecavergunning.

Exploitatievergunning

Start u een horecagelegenheid, bijvoorbeeld café, restaurant of sportkantine? Download de aanvraag exploitatievergunning.

BIBOB-toets invullen

Bij de aanvraag van een drank- en horecavergunning of een exploitatievergunning doet u een BIBOB-toets. Download de vragenlijst.