Documenten waarmerken

Moet u bewijzen dat een kopie van uw reisdocument, rijbewijs of verblijfsvergunning precies hetzelfde is als het orgineel? De gemeente zet een waarmerk op de kopie van het document. Het zegt niets over de echtheid en de inhoud van het document.

Voor het waarmerken moet u langskomen in het gemeentehuis.

Meenemen bij waarmerken

Neem het originele document mee dat u wilt laten waarmerken. De gemeente maakt hier een kopie van.

Kosten waarmerken kopie
Soort Kosten
Gewaarmerkte kopie 15,40

Waarmerken diploma's en getuigschriften

Voor het waarmerken van diploma's of getuigschriften kunt u terecht bij:

  • De instelling waar het diploma of getuigschrift is afgegeven
  • Eén van de servicekantoren van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)